Budžet na čekanju, usvojen program rada SM

Budžet na čekanju, usvojen program rada SM

Savjet ministara usvojio je danas jednoglasno, uz određene korekcije, program rada za ovu godinu u čijem je fokusu put BiH prema EU, dok će naknadno biti razmatran dokument okvirnog budžeta za period 2023. do 2025. i nacrt budžeta za 2023.

Iako je usvajanje ovih akata bilo najavljeno za danas, sjednica je neposredno nakon početka, prekinuta zbog vanrednih obaveza pojedinih ministara i predsjedavajuće Savjeta Borjane Krišto.

Budžet institucija BiH trebalo bi da iznosi milijardu 315 miliona konvertibilnih maraka, s obzirom na to da je to maksimum za finansiranje zajedničkih institucija koji je prethodno prihvatio Fiskalni savjet.

U saopštenju se navodi da će strateški ciljevi Savjeta ministara u ovoj godini biti ostvareni posredstvom devet tematskih i sadržajnih cjelina koje, osim evropskih integracija, uključuju saradnju sa NATO, vladavinu prava, bezbjednost, reformu javne uprave, makroekonomsku poziciju i ekonomiju u dijelu nadležnosti Savjeta ministara, spoljnu trgovinu i ekonomske odnose, promet i veze, te područje ljudskih prava, izbjeglica, mladih i zaštite manjina.

Istovremeno su prioriteti jačanje regionalne, bilateralne i multilateralne saradnje, a u posebnom poglavlju predstavljene su javne investicije planirane godišnjim programom rada Savjeta ministara, piše RTRS.

Zakoni i podzakonski akti planirani godišnjim Programom rada Savjeta ministara usmjereni su na usklađivanje sa zakonodavstvom EU, na stvaranje boljeg pravnog okvira u gotovo svim oblastima, od pravosuđa, državne službe, javnih nabavki, akciza, indirektnog oporezivanja, prometa, kibernetičke bezbjednosti, ljudskih prava, bezbjednosti hrane, tržišta vina, poljoprivrede, slobode pristupa informacijama, digitalizacije, Javnog RTV sistema, do razvojne i humanitarne pomoći i usklađivanja regulative poštanskog saobraćaja.

(BN)  Foto:SM

CATEGORIES
Share This