BiH dobija još jednu brzu cestu

BiH dobija još jednu brzu cestu

„Autoceste FBiH“ raspisale su javni poziv za izradu glavnog projekta dijela brzog puta Bihać – Cazin – Velika Kladuša – granica sa Hrvatskom, u dužini od oko 18 kilometara.

Predmet nabavke je izrada svih faza Glavnog projekta trase i objekata za dionicu brzog puta od Bihaća, tačnije Kamenice, do Ćoralića u Cazinu, dužine 17,95 kilometara.

Riječ je, kako navodi cazin.net ,o projektu do nivoa potrebnog za dobijanje odobrenja za građenje, a odnosi se na put čija se gradnja dugo najavljivala i koja bi konačno trebala ubrzati putovanje kroz Krajinu.

Procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a je 5,1 milion KM. Rok izvršenja ugovora je 18 mjeseci od dana dostavljanja zahtjeva za pružanje usluga od strane ovlaštenog predstavnika ugovornog organa.

Ponude će biti otvorene do 12. februara.

Nezavisne

CATEGORIES
Share This