Zašto većina Srba ima prezime koje završava na “ić”

Zašto većina Srba ima prezime koje završava na “ić”

Prezime ili porodično ime, rođenjem nasljeđujemo od predaka. Uz ime koje nam daju na rođenju i koje predstavlja našu ličnost i nas same, prezime označava porijeklo, korijene i tradiciju.

Ipak, postavlja se pitanje zašto se Srbi prezivaju na – ić? Prezime je nastalo u drugoj polovini XIV vijeka.

Srpska prezimena su uglavnom nastajala tako što se nastavak -ić, -ev ili -ov dodavao imenu oca, majke, djeda ili nekoj drugoj osnovi, prenosi portal “Dnevna doza lepog”.

Sufiks “ić” je slovenski deminutiv čija je osnovna uloga u stvaranju patronima i matronima: Patronim označava da je prezime nastalo od oca (npr. prezime Jovanović je nastalo od imena Jovan na koje je dodat nastavak “ov” što označava pripadnost i na kraju je pridodat deminutivni nastavak “ić” što znači maleni ili mladi).

Matronim označava prezime nastalo od majke (npr. prezime Sarić – u ovom slučaju se na ima samo doda nastavak “ić”). Većina porodica u Srbiji nosi prezime po nekom od svojih predaka iz XIX vijeka.

Uzrok ovoj pojavi leži u činjenici da su se prezimena u Srbiji do druge polovine XIX vijeka menjala iz generacije u generaciju, tako da je većina stanovništva nosila prezime po imenu oca.

Tako se dešavalo da u jednoj kući tri različite generacije imaju tri različita prezimena. U to vrijeme, stara, rodovska prezimena bila su mahom u manjini.

Godine 1851. knez Aleksandar Karađorđević je donio ukaz o nepromjenljivosti prezimena, čime je u većoj mjeri zaustavljen proces mijenjanja istih.

(DDL)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS