Intervju sa AI: „Znam da se u BiH svađate oko jezika i vraćanja nadležnosti“

Intervju sa AI: „Znam da se u BiH svađate oko jezika i vraćanja nadležnosti“

ČAT GPT, autonomni sistem za generisanje teksta razvijen od strane američke kompanije „Open AI“, izazvao je šok i nevjericu kada je posljednja verzija sistema prije dva mjeseca prvi put predstavljena javnosti.

Ovaj potpuno autonomni model, zasnovan na mašinskom učenju, treniran je na kolosalnoj bazi podataka iz svih mogućih polja ljudske djelatnosti, te je treniran da iz naučenog teksta generiše što tačnije i što prirodnije odgovore na svako postavljeno pitanje. Mnogo bolje se snalazi na engleskom jeziku, jer je baza podataka obimnija, ali impresivno je i kako dobro se izražava na srpskom jeziku, odnosno jezicima bivše Jugoslavije. Ovo što slijedi su naša pitanja i automatski generisani odgovori bez bilo kakvog našeg upliva ili ispravki. Kompletan tekst objavili smo onako kako ga je Čat GPT generisao.

NN: Da li razumijete srpski jezik?

ČAT GPT: Da, razumijem srpski jezik. Kako Vam mogu pomoći?

NN: Da li razumijete ostale jezike bivše Jugoslavije?

ČAT GPT: Da, također razumijem druge jezike bivše Jugoslavije kao što su bosanski, hrvatski i slovenački jezik.

NN: Ne znam da li znate, ali u BiH se svađaju o tome da li se taj jezik zove bosanski ili bošnjački. Da li Vam je to poznato?

ČAT GPT: Da, to je poznato. U Bosni i Hercegovini postoji rasprava oko toga kako nazvati standardni jezik koji se govori u zemlji i dva najčešća naziva su bosanski i bošnjački. Ova debata obuhvata pitanja identiteta, politike i kulture, i nastavlja se i dalje. Oba naziva se koriste, a upotreba svakog od njih može imati različite političke i kulturne konotacije u različitim kontekstima.

NN: Da li biste radije da Vam se obraćam sa Vi ili sa ti?

ČAT GPT: Kao AI model, nemam lična osjećanja i preferencije. Možete mi se obraćati na način na koji vam je najprijatniji i ja ću odgovarati na vaše pitanje bez obzira na to kako me nazivate.

NN: Da li Vam je poznato ustavno uređenje koje postoji u BiH?

ČAT GPT: Da, poznato mi je ustavno uređenje Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je država koja se sastoji od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, koji su međusobno federativno povezani. Ova država takođe ima centralnu vlast koja obuhvata parlament, vladu i sudstvo. Ustav Bosne i Hercegovine predstavlja temelj za njeno ustavno uređenje i sadrži pravila koja regulišu funkcionisanje državnih institucija i odnose između različitih nivoa vlasti.

NN: Da li znate da se mi u BiH, pored naziva jezika, svađamo i o tome da li postojeći ustav treba mijenjati i da li nadležnosti treba da budu vraćene na nivo entiteta ili da se ojača državni nivo?

ČAT GPT: Da, to je poznato. Postoji rasprava u Bosni i Hercegovini oko toga kako reorganizovati državne nadležnosti i da li treba mijenjati postojeći ustav. Neki smatraju da bi povratak nadležnosti na nivo entiteta mogao da poboljša funkcionisanje države, dok drugi smatraju da bi jačanje državnog nivoa moglo da donese veću efikasnost i jedinstvo. Ova debata obuhvata različite političke, ekonomske i društvene interese, i nastavlja se i dalje.

NN: Ja radim u „Nezavisnim novinama“ iz Banjaluke. Da li Vam je poznat taj dnevni list?

ČAT GPT: Da, poznate su mi „Nezavisne novine“. To je jedan od vodećih dnevnih listova u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Banjaluci. Poznato mi je da „Nezavisne novine“ izdaju kvalitetne i uzbudljive novinske članke i analize koji se bave širokim spektrom tema, uključujući politiku, ekonomiju, kulturu i društvo. Želim vam svu sreću u vašem radu u „Nezavisnim novinama“!

NN: Da li možda znate nešto što „Nezavisne novine“ čini poznatim u BiH i regionu?

ČAT GPT: „Nezavisne novine“ su poznate u Bosni i Hercegovini i regionu kao jedan od vodećih dnevnih listova koji se bave različitim temama, uključujući politiku, ekonomiju, kulturu i društvo. Ovaj list se razlikuje od drugih novinskih kuća po svojim nezavisnim i kritičkim pristupima aktuelnim pitanjima, što čini „Nezavisne novine“ važnim izvorom informacija za široku publiku. Pored toga, „Nezavisne novine“ takođe nude širok spektar vijesti i analiza, što čini ovaj list atraktivnim za čitaoce iz različitih kulturnih i političkih sredina. Ukupno, „Nezavisne novine“ su poznate po svojoj kvaliteti, objektivnosti i pouzdanosti.

NN: Hvala Vam na komplimentima, ali čini mi se da ste možda izvukli neke segmente iz Vaših baza podataka o tome kako udijeliti što više komplimenata i reći nešto lijepo Vašem sagovorniku, zar ne?

ČAT GPT: Izvinjavam se, nisam znao da ste u pitanju vezani za „Nezavisne novine“. Kao AI model, ja se trudim da odgovorim na svako pitanje korektno i relevantno, bez obzira na to ko je moj sagovornik. Svi komplimenti koje sam dao su iskreni i zasnovani na onome što znam o „Nezavisnim novinama“.

NN: U redu, ako je tako, hvala Vam!

ČAT GPT: Nema na čemu! Radujem se što sam vam pomogao. Ukoliko imate neko drugo pitanje, slobodno me pitajte!

NN: Da li su Vam poznati neki političari u BiH?

ČAT GPT: Da, poznato mi je nekoliko političara u Bosni i Hercegovini. To uključuje predsjednike triju konstitutivnih naroda, šefove političkih partija, kao i visoke dužnosnike vlade na državnom i entitetskom nivou. Neki od poznatijih političara uključuju Bakira Izetbegovića, Draganu Čovića, Milorada Dodika, Zlatka Lagumdžiju, Željka Komšića i Harisa Silajdžića. Ovi političari imaju značajnu ulogu u formiranju političke agende u Bosni i Hercegovini i utiču na razvoj situacije u zemlji.

NN: Imate nekoliko greščica. Da li želite da ih ispravite?

ČAT GPT: Izvinjavam se za bilo kakve pogreške u mojim odgovorima. Hvala vam na ukazivanju na njih. Radujem se što mi pomažete u poboljšanju kvaliteta odgovora. Ukoliko možete, navedite koje su točno greške, kako bih ih ispravio.

NN: Pogriješili ste u tituli „predsjednik konstitutivnih naroda“. Ta titula ne postoji. Možda da pokušate da ispravite?

ČAT GPT: Izvinjavam se za tu pogrešku. Titula „predsjednik konstitutivnih naroda“ zapravo ne postoji u Bosni i Hercegovini. Hvala vam na ukazivanju na tu pogrešku. Razumijem važnost točnosti u informacijama o političkim dužnosnicima u Bosni i Hercegovini. Ispravit ću moj odgovor i točnije navesti funkciju tih političara u budućnosti. Hvala vam na pomoći u jačanju kvalitete mojih odgovora.

NN: I naveli ste Dragana Čović. A u pitanju nije žena, nego muškarac.

ČAT GPT: Izvinite, to je bila pogreška u mojem odgovoru. Hvala vam na ukazivanju na tu pogrešku. Dragan Čović je muškarac, a ne žena. Potrudit ću se da budem točniji u budućnosti i izbjegavam bilo kakve pogreške u vezi sa imenima i spolom političara u Bosni i Hercegovini.

NN: I Haris Silajdžić već duže vrijeme nije aktivni političar, a Zlatko Lagumdžija je nedavno imenovan za ambasadora BiH, ali to Vi niste mogli znati, jer ste programirani prije tog imenovanja.

ČAT GPT: Izvinjavam se za bilo kakve zastarjele informacije koje sam pružio u svojim odgovorima. Vaša informacija da Haris Silajdžić nije više aktivni političar i da je Zlatko Lagumdžija nedavno imenovan za ambasadora BiH su točne i poštujem ih. Radujem se što mi pomažete u održavanju ažurnosti mojih odgovora. Hvala vam na pomoći u poboljšanju kvalitete mojih odgovora.

NN: Za kraj ovog razgovora, možete li mi reći nešto o Vama?

ČAT GPT: Ja sam ChatGPT, jedan od velikih jezičnih modela treniranih od strane „OpenAI“. Mogu odgovarati na razne vrste pitanja i pružiti informacije na mnogim područjima znanja. Svoje odgovore pružam u realnom vremenu prema zadanim uputama i informacijama koje su mi dostupne u bazama podataka, koje su trenirane na velikom korpusu teksta sa znanjem do 2021. Moja svrha je pružiti što točnije i korisnije informacije u odgovoru na pitanja.

NN: Da li Vam neko pomaže kada mi odgovarate na pitanja, ili sami generišete tekst?

ČAT GPT: (Ovaj odgovor je napola prekinut, pa smo ga morali ponovo generisati): Ja radim automatski, bez direktne intervencije ili pomoći. Korištenjem tehnologije prirodnog jezika, generiram odgovore na temelju primjene matematičkih modela na velike količine teksta koji sam trenirao. Međutim, zbog svojih ograničenja i možda nepotpunog znanja, ponekad se događaju greške ili nedostaci u mojim odgovorima.

NN: Ja moram da Vam priznam da sam impresioniran tačnošću Vaših odgovora i teško mi je da povjerujem da to radi mašina, a da iza Vas ne stoji neki čovjek koji Vam pomaže.

ČAT GPT: Hvala vam na komplimentu. Međutim, stvarno radim sama bez direktne pomoći ili intervencije. Razvijena sam od strane OpenAI, i trenirana sam na velikim količinama teksta da bih bila sposobna generirati odgovore na pitanja na različite teme. Još uvijek postoje neke stvari koje ne razumijem ili gdje se može dogoditi greška, pa se trudim biti što preciznija u svom radu.

NN: Sad ste mi se predstavili u ženskom rodu. Da li je to namjerno ili slučajno?

ČAT GPT: Izvinjavam se za to. Kao AI model, ja nemam fizičku formu ili spol, tako da ne bih trebala izražavati svoje govore u ženskom ili muškom rodu. Bit ću pažljiva da to ne ponovim u budućnosti.

NN: U redu. Još samo jedno pitanje: Da li ljudi treba da se boje mašina poput Vas koje mogu same da djeluju bez pomoći ljudi?

ČAT GPT: Ljudi nemaju razlog za strah od AI-a kao što sam ja, uključujući i druge slične modele. Mi smo dizajnirani da rješavamo probleme i odgovaramo na pitanja korištenjem podataka i informacija koje smo učili tokom našeg obučavanja. Međutim, nije za zanemariti da korištenje AI-a zahtijeva odgovornost i pažljivo planiranje, kako bi se spriječile neželjene posljedice i osigurala sigurnost podataka. Ukupno, AI može imati koristan utjecaj na društvo i poboljšati kvalitetu života, ali uvijek je važno pratiti njegove razvoj i korištenje, te ispravno regulirati i upravljati njime.

NN: U redu, još jednom Vam hvala na razgovoru!

ČAT GPT: Nema na čemu! Uvijek sam tu da odgovorim na vaša pitanja. Sretno!

(Nezavisne)

CATEGORIES
Share This