„Šume RS“ planiraju dati „Prointeru“ 3,5 miliona KM

„Šume RS“ planiraju dati „Prointeru“ 3,5 miliona KM

Direktor „Šuma Republike Srpske“ Slaven Gojković u decembru prošle godine isplanirao je da ove godine „Prointeru“ za integralni informacioni sistem i opremu da više od 3,5 miliona maraka, čime bi cijena famoznog softvera premašila 20 miliona KM, otkriva CAPITAL.

Ovim je demantovan raniji zvaničan stav „Šuma RS“ da neće biti potrebna dodatna sredstva za uklanjanje nedostataka na Prointerovom informacionom sistemu.

U proizvodno-finansijskom planu „Šuma RS“ koji je uprava usvojila u decembru, a koji je tek prošle sedmice postavljen na zvanični sajt ovog preduzeća navodi se da se „u toku 2023. godine planira uspostavljanje integralnog informacionog sistema na savremenim tehnologijama, korišćenjem mobilnih računara za praćenje šumskih drvnih sortimenata“.

„To bi trebalo da nam omogući brži i kvalitetniji rad sa značajnijim finansijskim efektima“, navodi se u proizvodno-finansijskom planu koji je usvojen i protokolisan 14. decembra prošle godine.

Podsjećamo, primjena informacionog sistema SAP-a za koji su „Šume Srpske“ dale „Prointeru“ 17 miliona KM počela je 1. novembra prošle godine, a već 15. novembra upućen je dopis svim organizacionim dijelovima da „zbog uočenih problema sa sinhronizacijom mobilnih uređaja u SAP-a obustave njegovu primjenu”.

Iz ovog javnog preduzeća odgovorili su tada za CAPITAL da je u toku otklanjanje uočenih nedostataka u radu mobilne aplikacije, kao i dodatna testiranja i provjere kako ne bi na terenu dolazilo do sličnih situacija.

Pored toga, iz „Šuma RS“ su 15. decembra, dakle samo dan nakon usvajanja proizvodno-finansijskog plana za ovu godinu istakli da „neće biti potrebna nikakva dodatna sredstva za otklanjanje problema sa sinhronizacijom i za ispravljanje grešaka, jer se svi problemi, greške i korekcije vrše u sklopu implementacije novog informacionog sistema“.

 Plan je realizovan krajem maja kada su “Šume Srpske” zvanično prihvatile „ponudu Prointera koja ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije, kao i zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke“ i ovoj firmi dale posao nabavke prenosnih printera i PDA uređaja vrijedan 2,5 miliona maraka.

Kiša kvari optimističan plan

Pored davanja 3,5 miliona KM „Prointeru“, u proizvodno-finansijskom planu „Šuma RS“ navodi se da se „u 2023. godini očekuje finansijski rezultat od 5,7 miliona KM“.

„To je moguće ostvariti samo uz maksimalno angažovanje svih zaposlenih u preduzeću i uz uslov da ne dođe do nekog većeg poremećaja na tržištu naših proizvoda. Uz sve to poželjno bi bilo da se obezbijedi bolji tretman preduzeća kod relevantnih institucija. Konkretna pomoć preduzeću bila bi, pored ostalog, i saglasnost Vlade RS na prodaju najkvalitetnijih šumskih drvnih sortimenata putem licitacije što je i predviđeno ovim planom, a i obaveza je koja proističe iz važećeg Akcionog plana na suzbijanju nezakonitih aktivnosti u sektoru šumarstva i drvne industrije“, navodi se u planu.

U smislu izvršenja prozvodnih zadataka, kaže se dalje, potrebno je subvencionisati privatna preduzeća prilikom nabavke sredstava rada za eksploataciju šuma.

„Na poboljšanje poslovanja značajno bi uticalo smanjenje izdvajanja za lokalne zajednice koje je potrebno uskladiti sa izdvajanjem u zemljama u okruženju“, kaže se u planu.

(Capital)

CATEGORIES
Share This