Danas se obilježava Međunarodni dan migranata

Danas se obilježava Međunarodni dan migranata

Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan migranata, dok migracije u današnje vrijeme izazivaju sve veću pažnju.

Tokom ljudske istorije, migracija je bila izraz volje pojedinca da prevaziđe nevolje i živi boljim životom. Danas je globalizacija, zajedno sa napretkom u komunikacijama i transportu, uveliko povećala broj ljudi, koji imaju želju i kapacitet da se presele na druga mjesta.

Pomiješani sa elementima nepredvidljivosti, hitnosti i složenosti, izazovi i poteškoće međunarodne migracije zahtjevaju pojačanu saradnju i kolektivnu akciju među državama i regionima. Ujedinjene nacije imaju važnu ulogu u ovoj oblasti, sa ciljem stvaranja više dijaloga i interakcija unutar država i regiona, kao i podsticanja mogućnosti razmjene iskustava i saradnje.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 18. decembra 1990. godine usvojila rezoluciju o Međunarodnoj konvenciji o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica a 4. decembra 2000. godine proglasila je 18. decembar Međunarodnim danom migranata.

Svake godine, 18. decembra, Ujedinjene nacije, posredstvom Međunarodne organizacije za migracije (IOM), koriste Međunarodni dan migranata kako bi istakle doprinose koje su dali migranati, uključujući i interno raseljena lica, i izazove sa kojima se suočavaju.

Proglašenje Međunarodnog dana migranata je važan korak, koji nudi mjesto okupljanja za sve one koji se bave zaštitom migranata. UN su pozvale sve države članice UN-a, vladine i nevladine organizacije da obilježavaju ovaj dan širenjem informacija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama migranata, razmjenom iskustava i preduzimanjem akcija za osiguranje zaštite migranata.

Međunarodni dan migranata doživljava se kao prilika da se oda priznanje doprinosima miliona migranata ekonomijama njihovih zemalja domaćina i matičnih zemalja, a promoviše poštovanje njihovih osnovnih ljudskih prava.

-Migracija treba da bude izbor, a ne potreba- poruka je iz UN.

SI

CATEGORIES
Share This