Nakon smjene Šnjegote, revizori sve oprezniji sa kritikama

Nakon smjene Šnjegote, revizori sve oprezniji sa kritikama

U proteklih nekoliko godina revizori Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske kontrolisali su na desetine javnih preduzeća, institucija i jedinica lokalne samouprave.

Pored toga što malo koje negativno revizorsko mišljenje bude povod za podizanje optužnice protiv odgovornih lica, iz nevladinog sektora upozoravaju da su u posljednje vrijeme revizije sve blaže i da revizori sve opreznije ukazuju na nezakonitosti u javnom sektoru.

Pored nepostupanja pravosuđa nakon negativnih revizorskih izvještaja, u posljednjim godinama je primjetan trend sve blaži pristupa revizora kod kontrolisanja rada javnih institucija, i preduzeća, upozoravaju u nevladinom sektoru. Smatraju da se sve počelo dešavati nakon što je dotadašnji glavni revizor Duško Šnjegota pod političkim pritiskom otišao sa te funkcije 2017. godine.

Da se nakon odlaska Šnjegote i imenavanja Jove Radukića na mjesto prvog revizora Republike Srpske javnim institucijama sve više gleda kroz prste, smatraju i u opoziciji.

Iz Glavne službe za reviziju odgovaraju da ove tvrdnje o njihovom radu predstavljaju paušalne ocjene  i da revizori  svaki svoj izvještaj potkrepljuju konkretnim podacima. Navode i da je nakon 20 godina kontinuiranog prisustva revizije za očekivati da kod institucija postoji napredak u pošovanju zakona, a samim tim one dobijaju sve manje negativnih revizorskih ocjena.

Sitaucija u kojoj se u javnosti upozorava na ponašanje određenih institucija, a te institucije tvrde da sve rade kako treba, smatraju politikolozi, jasno pokazuje nepostojanje odgovornosti i postojanje partokratskog društva gdje stranke direktno utiču na rad institucija.

Poseban aspekt je nereagovanje pravosuđa čak i u situacijama gdje revizija utvrdi nepoštovanje zakona ili neodgovorno trošenje javnog novca. Iako se negativni revizorski izvještaji dostavljaju tužilaštvima, podizanja optužnica i osuđujuće presude gotovo da ne postoje.

(BN)

CATEGORIES
Share This