Banana stablo

Banana stablo

Napokon, poslije 30 jeseni, da bi spasili staro stablo, mještani odluče da banana mora pasti.

Svake godine, jesenjim sazrijevanjem plodova voća, dolazi do njegovog prirodnog opadanja.

Radni domaćini na seoskim imanjima vrijedno su kupili opalo voće čuvajući ga za zimske dane.

Jedne godine, na starom stablu jabuke pojavi se plod banane.
Narod sa oduševljenjem poče da kliče i da se divi iznenadnom plodu.

U sledećim godinama, plodovi jabuke su opadali sazrijevanjem, a plod banane je uvijek ostajao na staroj jabuci.

Jesen davno prodje, lišće davno opade, a banani ne pada napamet da padne.

Stablo jabuke je sve manje rađalo svoje plodove, dok je banana svake godine postajala sve krupnija.

Vrijedni mještani su se zabrinuli za stablo koje je počelo da vene.

Zbog toga su se svake jeseni okupljali oko starog stabla jabuke, čekajući da zrela banana sama otpadne. Međutim, samo su otpadali rijetki plodovi jabuke, dok se banana godinama čvrsto držala na svom mjestu.

Zaljubljenici u bananu su smatrali da ona nije uzrok bolesti starog stabla, i ukoliko otpadne, staro stablo će uvenuti.

I donijeta je odluka da stablo jabuke treba prilagoditi banani.

I dobilo je naziv „Banana stablo“.

Međutim, stablo je nastavilo da vene pod teretom velikog ploda.

Napokon, poslije 30 jeseni, da bi spasili staro stablo, mještani odluče da banana mora pasti.

Shvatili su da neki plodovi padaju samo velikim tresanjem stabla.

(Goran Šćekić/in4s)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS