Srbija ograničila cijenu hljeba i zabranila izvoz peleta

Srbija ograničila cijenu hljeba i zabranila izvoz peleta

Vlada Srbije ograničila je novom uredbom maloprodajnu cijenu hljeba od brašna tipa T-500 na 53,50 dinara (0,45 evra).

Istovremeno je odlučeno da maloprodajna cijena peleta ne smije da pređe cijenu od 38.000 dinara /324 evra/ po toni, a donesena je i mjera o privremenoj zabrani izvoza peleta, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Vlada je uredbom propisala i da maksimalna proizvođačka cijena hljeba bude ograničena na 45,88 dinara /0,39 evra/.

Ograničena je i najviša ukupna stopa marže, obračunata na neto cijenu za sve ostale vrste hljeba, umanjenu za rabate i popuste, a iznosi maksimalno 40 odsto.

Nova uredba Vlade primjenjivaće se od 9. avgusta i važiće 30 dana.

CATEGORIES
Share This