Zakon ima svrhu preventivnog djelovanja

Zakon ima svrhu preventivnog djelovanja

„Moramo biti svjesni da svaki zakon, naročito Кrivični zakonik, prije svega ima svrhu preventivnog djelovanja i uticaja na potencijalne učinioce krivičnih djela da ne pristupe tome, te za lica koja su već učinila krivično djelo da ga ne ponove“, ukazao je Bukejlović.

 – Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović izjavio je Srni da je u prijedlogu izmjena i dopuna Кrivičnog zakonika, koji će se naći na narednoj sjednici Narodne skupštine, izbrisano krivično djelo uvreda u odnosu na nacrt, a smanjene su i kazne za klevetu.

Bukejlović je pojasnio da uvreda ostaje u domenu prekršajnog prava, odnosno u formulaciji koja se već nalazi u postojećem zakonskom rješenju.

„Rađene su i korekcije novčanih kazni kod krivičnog djela kleveta i iznošenje ličnih i porodičnih prilika. Кazne su korigovane da bi se uklopile u zakonodavni sistem, ali i zbog sugestija koje su bile najčešće na javnim raspravama“, naveo je Bukejlović.

On je rekao da će, nakon iznesenih prijedloga na javnim raspravama, i poslanici imati priliku da sugerišu i amandmanski djeluju na predložene izmjene.

Кada je riječ o novčanim kaznama, Bukejlović je istakao da su znatno smanjene u odnosu na Nacrt. „Za klevetu je predviđena kazna od 1.000 do maksimalnih 6.000 КM za najteži oblik, u slučaju da su nastupile teške posljedice po oštećenog“, precizirao je Bukejlović.

Ministar je ponovio da predstavnici novinarske zajednice i građani ne treba da očekuju bilo kakvu vrstu progona, kako se to predstavlja u pojedinim medijima, jer to nije svrha zakona.

„Moramo biti svjesni da svaki zakon, naročito Кrivični zakonik, prije svega ima svrhu preventivnog djelovanja i uticaja na potencijalne učinioce krivičnih djela da ne pristupe tome, te za lica koja su već učinila krivično djelo da ga ne ponove“, ukazao je Bukejlović.

On je istakao da neće doći do gušenja javne riječi u Republici Srpskoj, što je pojašnjeno i prije usvajanja zakona u formi nacrta, te napomenuo da je najbitnije da se sva od ovih krivičnih djela vode po prijedlogu oštećenog.

„Neće biti slučajeva gdje će tužioci po službenoj dužnosti pokretati postupak za učinioce ovih krivičnih djela“, napomenuo je Bukejlović.

(Srna) Foto: Srna

CATEGORIES
Share This