Zaključena rasprava u Londonu, Srpska čeka odluku o milionskoj odšteti „Vijadukta“

Zaključena rasprava u Londonu, Srpska čeka odluku o milionskoj odšteti „Vijadukta“

– Zahtjev Republike Srpske, odnosno BiH za poništenje arbitražne odluke kojom je Srpska obavezana da slovenačkoj kompaniji “Vijadukt” isplati 90 miliona KM odštete razmatran je tokom prethodna dva dana u Londonu, a konačna odluka trebalo bi da bude donesena početkom novembra.

Pravni zastupnik „Vijadukta“ Predrag Baroš potvrdio je za CAPITAL ovu informaciju navodeći da su učesnici u postupku kroz višečasovno izlaganje iznijeli svoja stanovišta povodom podnesenog zahtjeva za poništenje arbitražne odluke i dali potrebna pojašnjenja na pitanja članova vijeća nakon čega je rasprava zaključena.

„U proceduralnom dijelu koji slijedi učesnici do 30. juna treba da dostave dodatne podneske i troškovnike, nakon čega bi arbitražno vijeće trebalo da donese odluku u roku od 120 dana, orjentaciono početkom novembra“, kazao je Baroš.

On je istakao da vijeće može da odbije zahtjev RS za poništenje u cijelosti, da djelimično usvoji zahtjev i poništi jedan dio odluke ili da usvoji zahtjev i da poništi odluku u cijelosti.

„U slučaju odbijanja zahtjeva za poništenje arbitražne odluke, spor je dobio svoj konačni epilog i ne postoji mogućnost daljnjeg preispitivanja arbitražne odluke, dok bi u slučaju poništenja presude u cjelini ili u jednom dijelu, tužitelju ostala mogućnost da predmet ponovo iznese na arbitražu“, pojasnio je Baroš.

Podsjećamo, Republika Srpska je zbog jednostranog raskida ugovora o koncesiji za izgradnju hidrocentrala na Vrbasu pred arbitražnim sudom u Vašingtonu izgubila 90 miliona KM u sporu sa slovenačkim preduzećem „Vijadukt“.

Nakon toga RS je podnijela zahtjev za poništenje presude i odlaganje izvršnog postupka do konačne odluke, što je sud i prihvatio.

Do pokretanja arbitražnog spora došlo je nakon što je „HES Vrbas“, koji je trebalo da gradi HE na Vrbasu, u oktobru 2015. godine uputio Vladi RS odštetni zahtjev od 46 miliona KM zbog raskida ugovora, a kako se nisu dogovorili, većinski vlasnik HES-a, slovenački „Vijadukt“, je pokrenuo zahtjev za arbitražu sa BiH u Vašingtonu.

Ugovor o dodijeli koncesije vrijedan 165 miliona evra Vlada RS je sa „HES Vrbas“ potpisala 2004. godine, a njime je bila planirana izgradnja HE „Krupa“ i HE „Banjaluka – Niska“.

CAPITAL: M. Čigoja Ljubojević

CATEGORIES
Share This