Vlada Srpske: Neprihvatljivo podrivanje nadležnosti RS

Vlada Srpske: Neprihvatljivo podrivanje nadležnosti RS

Vlada Srpske, polazeći od privrženosti Srpske Opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH, smatra neprihvatljivim odluke Ustavnog suda BiH kojom se podrivaju nadležnosti Republike Srpske i urušavaju egzistencijalne osnove njenog postojanja, saopšteno je iz Vlade, koja je danas, na posebnoj sjednici, usvojila Informaciju u vezi sa ranijim aktom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Vlada je zadužila sve institucije izvršne vlasti  Republike Srpske da pri izvršavanju svojih nadležnosti dosljedno poštuju i pridržavaju se Zaključaka Narodne skuštine Republike Srpske u vezi sa informacijom o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH od 17. februara 2020. godine.

„Takođe, Vlada preporučuje Pravobranilaštvu Republike Srpske i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove, da kod svih postupaka u upravnim stvarima koje se odnose na građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume ili šumsko zemljište, a gdje su stranke u postupcima nosioci svojine javnog prava (Republika Srpska, jedinica lokalne samouprave, javno preduzeće, javna ustanova ili druge javne službe koji su nosioci svojine javnog prava) sva sporna pitanja rješavaju sporazumno“, saopšteno je iz Vlade Srpske.

Vlada Srpske preporučuje Pravobranilaštvu Republike Srpske da u skladu sa zakonskim nadležnostima, nastavi preduzimati aktivnosti radi zaštite i ostvarivanja imovinskih prava i interesa zastupanih subjekata, u skladu sa ovim zaključcima.

Vlada je naložila Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da izvrši sveobuhvatnu analizu Zakona o šumama i Zakona o poljoprivrednom zemljištu i predloži Vladi Republike Srpske dalje postupanje u ovim oblastima.

„Na današnjoj sjednici, Vlada Republike Srpske zadužila je Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske da, u saradnji sa resornim ministarstvima i akademskom zajednicom, pripremi Informaciju o zaštiti prava i interesa Republike Srpske povodom djelovanja Ustavnog suda BiH, koja će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srpske, na razmatranje. Ovaj zaključak stupa na snagu danom njegovog donošenja“, saopšteno je iz Vlade RS.

(Nezavisne)

CATEGORIES
Share This