Vlada Srpske da povuče nacrt Krivičnog zakona

Vlada Srpske da povuče nacrt Krivičnog zakona

Komesarka za ljudska prava Vijeća Evrope Dunja Mijatović pozvala je danas na povlačenje nacrta izmjena i dopuna Krivičnog zakona Republike Srpske kojima se kleveta ponovno inkriminira.

Kako je Mijatović podsjetila u odgovoru na Fenin upit, Bosna i Hercegovina dekriminalizovala je klevetu 2003. godine, a izmjene koje predlaže entitetska vlada poništili bi prekretnicu u napretku slobode izražavanja i pogoršali ionako zabrinjavajuću situaciju represije protiv glasova suprotnog mišljenja.

“Zloupotrebljive tužbe, poput SLAPP-ova, protiv novinara i branilaca ljudskih prava već ograničavaju prostor za građansko učešće. Ponovna kriminalizacija klevete samo bi ojačala trend gušenja slobode izražavanja”, kazala je Mijatović.

Napomenula je da su zaštita ugleda i privatnosti važni ciljevi, ali oni se ne smiju ostvarivati nauštrb drugih osnovnih ljudskih prava, poput slobode izražavanja zbog čega bi zakonodavci trebali podržati ovo načelo i osigurati da se kleveta rješava samo proporcionalnim građanskim sankcijama.

“To je i obveza ljudskih prava i bitan korak u održavanju demokratskog tkiva društva i slobodne javne rasprave”, naglasila je u izjavi za Fenu komesarka za ljudska prava Vijeća Evrope Dunja Mijatović.

Vlada Republike Srpske predložila je Narodnoj skupštini nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona, koji predviđa uvođenje izuzetno visokih kazni za klevetu.

Izmjenama se uvode nova krivična djela protiv časti i ugleda, odnosno krivično djelo uvrede i klevete. Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović najavio je da će kazne za navedena krivična djela iznositi od 5.000 do 50.000 KM.

Medijska udruženja kao i predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini već su upozorili da se radi o otvorenom gušenju slobode medija i nezavisnog, istraživačkog novinarstva u Republici Srpskoj.

(Fena) Foto: coe.int/en/web/commissioner/the-commissioner

CATEGORIES
Share This