U pripremi novi Porodični zakon Republike Srpske

U pripremi novi Porodični zakon Republike Srpske

Na Jahorini je danas počeo prvi sastanak Radne grupe za izradu teksta novog Porodičnog zakona Republike Srpske, saopšteno je iz Ministarstva pravde RS.

Porodičnim zakonom Republike Srpske uređuju se porodično pravni odnosi između supružnika, roditelja i djece, usvojioca i usvojenika, staraoca i štićenika, odnosi između srodnika u bračnoj, vanbračnoj ili usvojeničkoj porodici, kao i postupci nadležnih organa u vezi s porodičnim odnosima i starateljstvom.

Radnu grupu čine predstavnici Ministarstva pravde, Ministarstva porodice, omladine i sporta, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, akademske zajednice, Advokatske komore RS, Notarske komore RS, Udruženja socijalnih radnika, te nevladinih organizacija.

Rad ove grupe odvija se u okviru projekta koji Ministarstvo pravde Republike Srpske realizuje sa Pravnim fakultetom u Banjaluci i Pravnim fakultetom u Istočnom Sarajevu, uz podršku UNICEF BiX.

SI

CATEGORIES
Share This