Sporno kako Vlada raspolaže parama iz budžeta Srpske

Sporno kako Vlada raspolaže parama iz budžeta Srpske

Poslanik DNS-a u NS RS Aleksandar Glavaš, komentarišući rebalans budžeta skrenuo je pažnju na bespotrebno povećanje rashoda za korištenje roba i usluga za 11, 5 miliona КM. On je naglasio da je sporno i  to da je od 200 miliona КM koje su dobijene od MMF-a,  21 milion potrošen na povećanje zaposlenih u javnoj upravi.

Кomentarišući povećanje u budžetu od novčanih kazni sa 21 na 28 miliona КM, odnosno za 7%, Glavaš je postavio pitanje i Vladi Srpske i resornoj ministrici na osnovu kojih kazni je došlo do ovakvog povećanja u budžetu.

„Smatram da ukoliko je došlo do povećanja prihoda od tih kazni, ti prihodi treba da budu usmjereni na unapređenje same bezbijednosti u saobraćaju, a ne za povećanje troškova roba i usluga i povećanja prihoda zaposlenih, kako je to predloženo u rebalansu. Za budžet je veoma loše da se puni od novčanih kazni u saobraćaju, a građani nikako ne smiju represivnim metodama osjetiti teror, pogotovo kad se uzme u obzir to da obični građani najviše plaćaju taj danak. To se treba zaustaviti što prije“, rekao je Glavaš.

Кomentarišući povećanje tekućih grantova Vlade Republike Srpske neprofitnim organizacijama za ogromnih 400%, Glavaš je naglasio da je toliko povećanje bespotrebno, te  da su ti troškovi trebali biti planiranu i u budžetu, a ne u rebalansu.

Glavaš posebno zamjera povećanje budžeta vazduhoplovnog servisa Republike Srpske za 97% smatrajući da sredstva dobijena od MMF-a za suzbijanje posljedica pandemije virusa korona ne treba da se koriste za vazduhoplovni servis. On je napomenuo da je za vrijeme pandemije korona virusa vazduhoplovni servis obavio preko 100 letova, te da se za većinu tih letova javnosti nije odgovorilo na koje se destinacije išlo i ko je putovao.

„Porazno je što se putovalo na razne svjetske destinacije, najviše turistički“, rakao je Glavaš.

On je istakao da je nerealno povećanje budžeta helikopterskom servisu Republike Srpske za 16% imajući u vidu da se helikopteri koriste više u političke nego u medicinske svrhe, što im je primarna namjena.

Glavaš je izrazio nadu da 5 miliona koliko je Poreska uprava planirala da potroši na nabavku postrojenja i opreme, neće otići za nabavku nekih novih softvera koje će, kako je to pokazala dosadašnja praksa, dobiti firma “Prointer”.

Кomentarišući razliku u budžetima između Univerziteta u Banjaluci u Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje je Univerzitet u Banjaluci  dobio 13 miliona više, Glavaš je skrenuo pažnju i javnosti i Vladi Srpske  da je Univerzitet u Istočnom Sarajevu ključ ostanka mladih ljudi u Republike Srpske te da je važnost ovog Univeriteta u mnogome veća od važnosti Univeriteta u Banjaluci.

„Razlika budžeta između ova dva Univeriteta nije predviđena nikakvim pravilnikom, kao ni brojem zaposlenih ni brojem studenata pa je samim tim neopravdano nesrazmjerno veće ulaganje na Univerzitet u Banjaluci.“

Glavaš je prikazao i poražavajuće podatke, a to je da je na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu na odsjeku za srpski jezik i književnost upisano svega šest studenata, a u čitavoj Srpskoj 13 studenata, dok je, poređenja radi, na Univerzitetu u Novom Pazaru upisano 27 studenata na odsjek za srpski jezik i književnost, naglašavajući da se što prije treba uraditi nešto po tom pitanju jer je njegovanje srpskog jezika od ogromne važnosti za Republiku Srpsku.

On je skrenu pažnju na to da još uvijek nije krenula izgradnja zgrade Rektorata i Studentskih domova u Lukavici, iako je resorni ministar još početkom prošle godine najavio brz početak ove izgradnje.

„Razlike između istočnog i zapadnog dijela Republike Srpske ne smiju postojati i samim tim moramo shvatiti da opstruisanje i ne ulaganje u izgradnju objekata kjoji su od krucijalne važnosti za Istočno Sarajevo, šteti i cijeloj Republici Srpskoj“, bio je jasan Glavaš.

(BN)

CATEGORIES
Share This