Smjena u Vladi Republike Srpske

Smjena u Vladi Republike Srpske

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Srpske smijenjenje Nikola Knežević sa mjesta pomoćnika za resor uprave u Ministarstvu za lokalnu upravu i samoupravu Republike Srpske.

Kako su rekli, tokom ove kontrole, a na osnovu predočene dokumentacije – utvrđeno je da je komunalni policajac 28. oktobra 2021. godine donio rješenje kojem je investitoru privremenog dijela objekta u kojem se nalazi ovaj ugostiteljski objekat naloženo da u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja isti ukloni sa dijela javne površine, jer je objekat nelegalno sagrađen na gradskom zemljištu.

Predmetnim rješenjem data je pouka o pravnom lijeku – da je protiv rješenja dopuštena žalba gradonačelniku u roku od osam dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

“Na predmetno rješenje komunalne policije, investitor je izjavio žalbu gradonačelniku, a od Upravne inspekcije u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske zatražio je inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o opštem upravnom postupku, a u vezi sa Zakonom o komunalnoj policiji”, rekli su iz Gradske uprave.

Kako su dodali u zahtjevu za vršenje inspekcijskog nadzora, između ostalog, investitor je naveo da je rješenje Komunalne policije od 28. oktobra 2021. godine “nepravilno i nezakonito i da komunalni policajac nije ovlašćen da nalaže rušenje objekata“.

“Međutim, kontrolom u Odjeljenju za komunalnu policiju, koja je uslijedila 12. novembra – glavni republički upravni inspektor nije utvrdio povrede propisa iz nadležnosti upravne inspekcije, te kako navode u Zapisniku – nije bilo ni osnova za nalaganje mjera iz nadležnosti ove inspekcije”, zaključili su iz Gradske uprave.

(BN)

CATEGORIES
Share This