Republika Srpska još uvijek nema socijalnu kartu

Republika Srpska još uvijek nema socijalnu kartu

Republika Srpska još uvijek nema socijalnu kartu, koja bi pružila jasan uvid u to kojim kategorijama stanovništva je pomoć najpotrebnija. Registar koji bi sadržavao podatke o socijalno-ekonomskom statusu lica korisnika prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite, omogućio bi sistematske mjere pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva.

Zakon o električnoj energiji u Republici Srpskoj definiše energetski zaštićenog kupca, koji bi u skladu sa svojim ugroženim socijalnim statusom, trebao plaćati nižu cijenu električne energije, ali do danas nije usvojena zvanična uredba koja reguliše ovu oblast.

„Vlada je u toku izrade socijalne karte, bez koje je nemoguće definisati energetski zaštićenog kupca. Procjenjujem da bismo sigurno napravili neke greške i ogriješili se o one ljude koji bi trebali da budu u kategoriji energetski zaštićenog kupca. Uvjeren sam da će po okončanju izrade socijalne karte ova aktivnost biti realizovana“, kaže Petar Đokić, ministar industrije, rudarstva i energetike Republike Srpske.

U toku prošle, izborne godine, kao rješenje za galopirajuću inflaciju i rast cijena Vlada je ponudila isplatu jednokratne novčane pomoći, što je po mišljenju opozicije bila populistička metoda sa ciljem kupovine glasova i socijalnog mira. Jednokratne novčane uplate nisu trajno, već privremeno rješenje sa upitnom efikasnošću, smatraju ekonomisti.

„Ja lično mislim da je važnije da napravimo socijalnu sliku kategorija kojima treba pomoći. Europska Unija nam je odobrila 70 miliona evra za intervenicije na nivou socijalnih potreba ugroženih građana. Mi nažalost nemamo socijalne karte tih građana, a kada bismo to imali znali bismo kome pomažemo i koliko. Redistribucija 100 KM po nekom kriterijumu, da li su to mladi, penzioneri, je neefikasna i ja lično smatram da je potrebno uraditi detaljnu studiju kako bismo tačno znali kojim kategorijama je ta pomoć najpotrebnija“, smatra ekonomista Zoran Pavlović.

Isplatu jednokratne novčane pomoći građani ne smatraju dovoljnom, ali zbog teškog materijalnog položaja u kojem se nalaze, ipak dobrodošlom.

Za razliku od zemalja iz okruženja, koje preduzimaju sveobuhvatne mjere pomoći socijalno najugroženijim slojevima društva, Vlada Republike Srpske nije predstavila nikakav plan borbe protiv rasta cijena osnovnih životnih namirnica i inflacije, koja prijeti da u provaliju sroza ionako nizak životni standard građana.

(BN) Foto: Ilustracija/Agencije

CATEGORIES
Share This