„Putevi RS“ i Marjanović pet godina u sporu zbog tendera od 26 miliona KM

„Putevi RS“ i Marjanović pet godina u sporu zbog tendera od 26 miliona KM

Još se ne nazire kraj sporu oko tendera „teškog“ 26 miliona KM, koji su prije tri godine „Putevi RS“ dodijelili „Prijedorputevima“ i „Kozaraputevima“, a koji „Niskogradnja Marjanović“ pokušava da osporiApelaciono vijeće Suda BiH, poništilo je prije nekoliko dana presudu Vijeća za upravne sporove ovog suda, tako što je usvojilo tužbu „Puteva“ i poništilo rješenje Kancelarije za razmatranje žalbi (KRŽ) BiH.

Riječ je o rješenju KRŽ kojim je naloženo „Putevima RS“ da u roku od 15 dana izaberu novog ponuđača na tenderu za četvorogodišnje održavanje puteva u oblasti 1.

Sporni tender „Putevi“ su raspisali još 2016. godine, a tek 2018. godine i to iz trećeg pokušaja, posao dodijelili firmama „Prijedorputevi“ i „Kozaraputevi“, iako je „Niskogradnja  Marjanović“ dostavila 12 miliona KM nižu ponudu.

Uslijedile su žalbe Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, a zatim i tužbe dva preduzeća protiv rješenja KRŽ.

Posljednjom tužbom „Putevi RS“ su osporavali presudu Upravnog vijeća Suda BiH kojom je odbijena njihova tužba protiv rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi BiH.

Tim rješenjem KRŽ je „Putevima“ naložila da postupe po njenom ranijem rješenju kojim je usvojila žalbu „Niskogradnje“ i naložila da ponovo izaberu najpovoljnijeg ponuđača za ovaj posao.

„Putevi RS“ su u tužbi, između ostalog, naveli da Zakonom o javnim nabavkama nije propisano da nakon okončanja postupka javne nabavke zaključivanjem ugovora, ugovorni organ može ponovo izabrati najpovoljnijeg ponuđača.

Apelaciono vijeće je zaključilo da je zahtjev „Puteva“ za preispitivanje presude osnovan.

„Zahtjev tužioca za preispitivanje sudske odluke se uvažava, preinačava se presuda Vijeća za upravne sporove tako što se tužba usvaja, poništava rješenje Kancelarije za razmatranje žalbi BiH od 18.09.2019. godine i predmet vraća tom organu na ponovno rješavanje“, navodi se, između ostalog, u presudi.

Inače, oblast 1, na koju se odnosi sporni tender, obuhvata puteve na području Prijedora, Novog Grada, Kostajnice, Dubice, Krupe na Uni, Banjaluke i Gradiške u dužini od 505 kilometara.

CATEGORIES
Share This