Novim pravilom došao kraj “kvazi bolovanjima”

Novim pravilom došao kraj “kvazi bolovanjima”

Poslodavci sada imaju mogućnost da zatraže vanrednu ocjenu privremene nesposobnosti za rad ukoliko imaju bilo kakvu sumnju u opravdanost bolovanja radnika, što ranije nije bilo moguće.

Ovo je omogućeno novim Pravilnikom o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad koji je počeo da se primjenjuje početkom ovog mjeseca, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Naime, sada poslodavci, ukoliko smatraju da je osiguranik neopravdano dugo na bolovanju, imaju mogućnost da podnesu zahtjev Fondu u cilju vanredne ocjene bolovanja, te će na osnovu tog zahtjeva prvostepena komisija za bolovanja pozvati osiguranika i sprovesti vanrednu procjenu privremene nesposobnosti.

Ishod ove vanredne ocjene može biti, kako je predviđeno Pravilnikom, ili nastavak bolovanja ili vraćanje na posao narednog dana, ako se ponovnom analizom medicinske dokumentacije i pregledom osiguranika ustanovi da je radnik sposoban za posao.

Cilj ovih novina je da se unaprijedi oblast bolovanja i da sve eventualne zloupotrebe ovog prava budu svedene na minimum. Takođe, u cilju što bržeg oporavka i sprečavanja pogoršanja zdravstvenog stanja osiguranika ovim pravilnikom definisano je da osiguranik za vrijeme trajanja bolovanja ne napušta mjesto stalnog prebivališta, osim kada odlazi porodičnom doktoru ili kada je upućen na dijagnostičke preglede i liječenja koja se nalaze van mjesta prebivališta.

Takođe, da bi se spriječilo da bolovanja traju duže nego što je neophodno, jedna od novina je i da porodični doktor ne mora da čeka 12 mjeseci kako bi osiguranika uputio na ocjenu radne sposobnosti komisije Fonda PIO RS, nego je taj period skraćen na šest mjeseci neprekidne nesposobnosti za rad, izuzev kada je riječ o trudničkim bolovanjima. Osim toga, u cilju jednostavnijeg tumačenja propisa u praksi, u novom pravilniku je jasno definisano i da se bolovanje može da vodi na osnovu pregleda osiguranika kod ljekara iz odgovarajuće ugovorene zdravstvene ustanove koja ima ugovor sa Fondom i koji se egzaktno izjasnio da osiguranik nije sposoban za rad.

Međutim, cilj donošenja novog pravilnika nije samo unapređenje kontrole, nego i pojednostavljenje procedure odobravanja bolovanja za najugroženije kategorije. Tako, primjera radi, trudnice, nepokretna lica i osiguranici sa infektivnim bolestima više ne moraju svakog mjeseca lično da dolaze na ocjenu privremene nesposobnosti za rad. Кako je predviđeno pravilnikom, to u njihovo ime može da uradi neko drugi, a kada se elektronsko zdravstvo u potpunosti implementira,  komisija će elektronskim putem imati uvid u medicinsku dokumentaciju i moći će da na osnovu toga donosi ocjenu za ove kategorije osiguranih lica. To će se odnositi i na osobe koje se nalaze na bolničkom liječenju, te neće biti potrebe da neko u njihovo ime donosi dokumentaciju na komisiju.

(Srna)

CATEGORIES
Share This