Na današnji dan prije 30 godina formirana Srpska autonomna oblast Romanija

Na današnji dan prije 30 godina formirana Srpska autonomna oblast Romanija

Srpska autonomna oblast Romanija formirana je 9. novembra 1991. godine.

Reorganizacijom Srpskih autonomnih oblasti 21. novembra spaja se sa Srpskom autonomnom oblasti Birač i tada nastaje Srpska autonomna oblast Romanija-Birač, koja 9. januara 1992. godine ulazi u sastav Srpske Republike Bosne i Hercegovine.

Geografski regioni na kojima se pružala SAO Romanija-Birač su planine Romanija, Jahorina, Trebević i Sjemeć, te Glasinačko i Sarajevsko polje i region Birač.

Opštine SAO Romanije i Birča: Pale, Sokolac, Šekovići, Vlasenica, Milići, Olovo, Han Pijesak, Rogatica, Zvornik, Bratunac, Srebrenica i dijelovi sarajevskih opština koje su nakon Dejtona pripale Federaciji BiH.

Republika Srpska je tokom osnivanja i dosadašnjeg postojanja imala četiri karakteristične faze:

1. Osnivanje Srpskih autonomnih oblasti i regija kao integralnih dijelova Jugoslavije (do kraja 1991. godine),

2. Formiranje posebnog srpskog državnog entiteta koji objedinjava srpske autonomne oblasti i koji je federalna jedinica u Jugoslaviji (januar−avgust 1992. godine),

3. Definisanje Republike Srpske kao nezavisne države izvan BiH i Jugoslavije (1992−1995 godina) i

4. Republika Srpska kao entitet unutar Bosne i Hercegovine (nakon Dejtonskog sporazuma).

Zaključivanjem Dejtonskog sporazuma Republika Srpska je priznata kao integralni dio Bosne i Hercegovine, kao jedan od dva državna entiteta.

Ključni subjekt formiranja Republike Srpske, kao srpskog državnog entiteta na prostoru Bosne i Hercegovine, bila je Srpska demokratska stranka Bosne i Hercegovine. Ova politička partija je postala legitimni državotvorni subjekt srpskog naroda u BiH, jer je na izborima 1990. godine dobila više od dvije trećine birača iz srpske etničke nacije. Srpski državni entitet u Bosni i Hercegovini je kreacija Srpske demokratske stranke u složenim okolnostima disolucije Jugoslavije i priznata je od velikih sila kao integralni dio Bosne i Hercegovine.

S obzirom da je ova politička stranka nastala kao originerna organizacija Srba na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ona nije bila politički vezana za stranačke centrale u Beogradu. Zbog samostalne političke pozicije, nezavisne od zvaničnog Beograda, Srpska demokratska stranka je imala mogućnost da samostalno kreira politička rješenja za srpski narod u BiH, bez saglasnosti zvaničnog Beograda. – Riječi su profesora Radomira Neškovića sa Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci ( iz knjige „Nedovršena država – politički sistem Bosne i Hercegovine“)

Opština Sokolac

CATEGORIES
Share This