Koristi ga i SAD: Saznajte detalje o avionu koji će se u RS boriti protiv gradonosnih oblaka

Koristi ga i SAD: Saznajte detalje o avionu koji će se u RS boriti protiv gradonosnih oblaka

„Čestice srebro-jodida, odnosno meteorološkog reagensa, mogu se u oblake unijeti pomoću aviogeneratora, raketa i prizemnih generatora. Pomoću prva dva načina čestice se unose praktično direktno u željeno područje. Međutim, za korištenje raketa postoje druga ograničenja kao što su naseljena područja, iznad kojih ih nije preporučljivo koristiti, potom bezbjednost avio saobraćaja, te zabrane korištenja raketa na trasi leta vazduhoplova ili oko aerodroma, kao i zabrana korištenja raketa preko međudržavne granice“, rečeno je portalu InfoBijeljina iz Protivgradne preventive Republike Srpske.

Kako dodaju, zbog toga se rakete moraju kombinovati sa prizemnim generatorima ili avionima opremljenim avio generatorima srebrnog jodida.

„Primjena aviona u protivgradnoj zaštiti je usavršena u mnogim svjetskim projektima, tako da je avionsko zasijavanje osnovni način protivgradne zaštite u Sjedinjenim Američkim Državama, Argentini, Grčkoj, Njemačkoj i Austriji. Avionsko zasijavanje nema zabrane pod koje potpadaju protivgradne rakete i efekti rada su slični efikasnosti raketa“, rečeno je portalu InfoBijeljina.

Zasijavanje  oblaka  iz  aviona, pored toga što nema zabrane kao protivgradna raketa,  ima  više  prednosti  u  odnosu  na  prizemne generatore.

„Prva se  sastoji  u  tačnijem  dostavljanju  reagensa  u  oblast koja  se  želi  zasijavati, druga  je  mogućnost  ostvarenja  većih  koncentracija  u  datim  dijelovima  oblaka, treća  je  nemogućnost  ponavljanja  zasijavanja  određenih  dijelova  oblaka  u  relativno  kratkim intervalima  vremena, dok se četvrta prednost odnosi na mogućnost zasijavanja konvektivnog oblaka u pogodnom trenutku razvoja kada je van dometa raketnog sistema“, ističu iz Protivgradne preventive RS.

Kako dodaju, stručne preporuke favorizuju kombinovanu tehnologiju unošenja meteorološkog reagensa u ciljani dio oblaka, a najbolja kombinacija je svakako avion sa avio generatorom srebro jodida, protivgradne rakete i prizemni generatori srebro jodida.

infobijeljina

CATEGORIES
Share This