Bez novih zaduženja Vlada neće moći izvršavati obaveze

Bez novih zaduženja Vlada neće moći izvršavati obaveze

„Što se tiče podataka koje sam iznio, a koje Vlada osporava, oni su argumentovani i uzeti iz Izvještaja o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci ove godine. Ponavljam, neka me slobodno demantuju ukoliko u navedenom periodu nisu povećali dug za oko 480 miliona КM ili ukoliko nisu, po osnovu doprinosa za Fond PIO, prikupili 484 miliona КM od neophodnih 598 miliona КM“, poručio je Radović Vladi koja je saopštila da su njegovi podaci netačni.

– Zvanično saopštenje Vlade koje je upućeno meni, zaista je maliciozno i prizemno. Umjesto konkretnih odgovora i demanta mojih navoda o ekonomskoj situaciji, Vlada bira populistički i jeftin način komunikacije. To, samo po sebi, govori dovoljno, poručio je Milan Radović, zamjenik predsjednika SDS.

„Što se tiče podataka koje sam iznio, a koje Vlada osporava, oni su argumentovani i uzeti iz Izvještaja o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci ove godine. Ponavljam, neka me slobodno demantuju ukoliko u navedenom periodu nisu povećali dug za oko 480 miliona КM ili ukoliko nisu, po osnovu doprinosa za Fond PIO, prikupili 484 miliona КM od neophodnih 598 miliona КM“, poručio je Radović.

To znači, dodaje on, da je za prvih šest mjeseci po osnovu doprinosa za PIO prikupljeno 114 miliona КM manje nego što je neophodno za isplatu penzija.

„Vlada nas konstantno zadužuje i obaveze koje je preuzela ne može da izvršava bez novih zaduženja, niti može da postigne zadovoljavajući nivo likvidnosti, i to je jedina istina. Takođe, kamatna stopa za tzv. „londonske obveznice“ je 4,75% i ona je viša od prosječne kamatne stope za kredite u Republici Srpskoj, koja iznosi 4,66%“, precizirao je Radović.

On navodi da bi zaista bio srećan kada bi ga Vlada demantovala, jer bi to značilo da stvari nisu toliko loše.

Nažalost, dodaje Radović, znam da je sada populistička komunikacija jedino što im je preostalo.

Radović ističe da on kao poreski obveznik, redovno i na vrijeme izmiruje svoje obaveze.

Navodi da je zaključno sa 31. 10. 2021, preduzeće koje je u njegovom vlasništvu u Republici Srpskoj je izmirilo:

– 160.000 КM na ime poreza i doprinosa;

– 294.000 КM na ime PDV-a;

– 30.000 КM na ime poreza na dobit.

„Dakle, uplaćeno je 484.000 КM na ime direktnih poreza i doprinosa, kao i na ime PDV-a“, precizirao je Radović.

On kaže da, dok se predstavnici vlasti bave sa njim iz političkih razloga na jedan medijski prizeman način, javnost u Republici Srpskoj nije čula nijedan konkretan i jasan argument od njih.

“Štaviše, njihova lična interesovanja su isključivo usmjerena ka poslovima koji se finansiraju iz budžeta, ali i ka prikrivanju vlastitih afera koje su proizašle iz toga. Na žalost takvih pojedinaca iz vlasti, dolazi vrijeme kada će se oni morati suočiti sa katastrofalnim rezultatima upravljanja, ali i širim posljedicama istih, koje su ostavili iza sebe u proteklih 15 godina“, poručio je Radović.

Iz Vlade je danas saopšteno da narodni poslanik Milan Radović javnosti iznosi netačne i neprovjerenje informacije o makroekonomskim pokazateljima u Republici Srpskoj,

Ističu da su markoekonomski pokazatelji o kojima se često govori u javnosti dostupni i transparentni.

“Javnosti u Republici Srpskoj su na raspolaganju tačni podaci o broju zaposlenih, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, kao i podaci o naplaćenim prihodima kroz izvještaje relevantnih institucija”, navedeno je u saopštenju Vlade Republike Srpske.

(BN)

CATEGORIES
Share This