Hrvatska povlači još proizvoda sa tržišta

Hrvatska povlači još proizvoda sa tržišta

Hrvatski Državni inspektorat izbavijestio je u danas potrošače o povlačenju nekoliko proizvoda sa tržišta.

 

Riječ je o proizvodima Bio Turmeric Powder Bio Kurkuma, bio&bio Superfood – Kurkuma, Orgona Superfood Kurkuma, zatim Hod suha smokva i Multipower Protein Layer White Chocolate Salty Almond Flavour.

Zbog utvrđenog 2-hlor-etanola (preteča etilen oksida), povlači se Bio Turmeric Powder Bio Kurkuma,150g, LOT broja BL-146-24B, sa oznakom “najbolje upotrebiti do 31. avgusta 2023”, piše hrvatski portal Dnevnik.

Proizvođač je Nutrimedica iz Zagreba, a veleprodaju sprovodi holandska kompanija Z-Company BV.

Zbog utvrđenog 2-hlor-etanola, proizvod nije u skladu sa evropskom Odredbom o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla.

Zbog istog razloga, povlače se i proizvodi Bio&bio Superfood Kurkuma 150g – Lot BL-146-24C, sa oznakom “najbolje upotrebiti do 31. avgusta 2023.” i Orgona Superfood Kurkuma 150g – Lot BL-146-24C, sa oznakom “najbolje upotrebiti do 31. avgusta 2023”.

Veleprodaju tih proizvoda takođe sprovodi pomenuta holandska firma.

Sadrži neoznačeni alergen

Zbog neoznačenog alergena kikirikija, povlači se Multipower Protein Layer White Chocolate Salty Almond Flavour 50g, LOT 25259, sa oznakom “najbolje upotrijebiti do 30. juna 2022”.

S obzirom na to da proizvod sadrži neoznačen alergen kikiriki, proizvod može biti opasan po zdravlje potrošača koji su osjetljivi na kikiriki, a osobe koje na njega nisu alergične mogu ga i dalje upotrebljavati bez ograničenja.

Proizvođač je njemačka firma EMPWR GmbH iz Hamburga, dobavljač njemački Tripoint GmbH, Norderstedt, a veleprodaju sprovodi Atlantic Trade iz Zagreba.

Povećana količina aflatoksina

Zbog povećane količine aflatoksina, povlači se proizvod Hod – suha smokva 200g, broja šarže 56041021, sa oznakom “najbolje upotrijebiti do 30. juna 2022.”, porijeklom iz Španije.

Proizvod nije u skladu sa evropskom Uredbom o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani.

Proizvod na hrvatsko tržište stavljaju firme Hod d.o.o, Luka te Biovega d.o.o. Veleprodaju sprovodi slovenačka firma Hrib d.o.o.

Dnevnik.hr

CATEGORIES
Share This