Za kupovinu poslanika i do 10 godina zatvora

Za kupovinu poslanika i do 10 godina zatvora

Visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) nametnuo je i izmjene Krivičnog zakona Federacije BiH, kojim se onemogućava politička trgovina.

U nastavku vam donosimo koje su izmjene Krivičnog zakona donesene:

– U Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17) iza člana 382a dodaje se novi član 382b koji glasi:

Član 382b

Podmićivanje na izborima i dužnosti koje se finansiraju iz javnih sredstava

(1) Ko traži ili uzima, direktno ili indirektno, novac ili bilo koji finansijski instrument ili drugu vrijednost ili drugu materijalnu ili nematerijalnu korist ili prednost ili uslugu ili bilo kakvu vrstu poticaja za sebe ili za drugoga, uključujući pravno lice, ili ponudi ili obeća takvu korist ili prednost ili poticaj za sebe ili za drugoga, uključujući pravno lice, kako bi učinio nešto što inače ne bi učinio u toku nekog službene ili buduće službene dužnosti, u zakonodavnom, izvršnom, sudskom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira javnim sredstvima na nivou Federacije, ili koji posreduje u takvom pasivnom podmićivanju, kazniće se kaznom zatvora od jedne do deset godina i novčanom kaznom.

Zatvorska kazna

(2) Ko traži ili uzima, direktno ili indirektno, novac ili bilo koji finansijski instrument ili drugu vrijednost ili drugu materijalnu ili nematerijalnu korist ili prednost ili uslugu ili bilo kakvu vrstu poticaja za sebe ili za drugoga, uključujući pravno lice, ili ponudi ili obeća takvu korist ili prednost ili poticaj za sebe ili za drugoga, uključujući pravno lice, kako bi učinio nešto što inače ne bi u toku službene dužnosti ili buduće službene dužnosti, u zakonodavnom, izvršnom, sudskom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira javnim sredstvima na nivou Federacije, ili koji posreduje u takvom pasivnom podmićivanju, kaznit će se zatvorom od šest mjeseci do pet godina i novčanom kaznom.

(3) Ko god nudi, obećava ili daje, direktno ili indirektno, novac ili bilo koji finansijski instrument ili drugu vrijednost ili drugu materijalnu ili nematerijalnu korist ili prednost ili uslugu ili bilo kakvu vrstu poticaja, nekom licu, a za to lice ili drugog, uključujući pravno lice, koje može iskoristiti službenu ili buduću službenu dužnost u zakonodavnoj, izvršnoj, sudskoj vlasti, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Federacije, da učini nešto što inače ne bi uradio ili posreduje u takvom aktivnom podmićivanju, kaznit će se zatvorom od šest mjeseci do pet godina i novčanom kaznom.

(4) Ko god nudi, obećava ili daje, direktno ili indirektno, novac ili bilo koji finansijski instrument ili drugu vrijednost ili drugu materijalnu ili nematerijalnu korist ili prednost ili uslugu ili bilo koju vrstu poticaja, nekom licu, a za to lice ili drugog, uključujući pravno lice, koje može iskoristiti službenu ili buduću službenu dužnost u zakonodavnoj, izvršnom, sudskom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Federacije, da uradi nešto što inače ne bi uradio, ili ko posreduje u takvom aktivnom podmićivanju, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine i novčanom kaznom.

Javna sredstva u privatne svrhe

(5) Ko u vršenju službene dužnosti u zakonodavnoj, izvršnoj, sudskoj, upravnoj ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Federacije, učini ono što inače ne bi činio radi novca ili finansijskog instrumenta ili druge vrijednosti ili druge materijalne ili nematerijalne koristi ili prednosti ili usluge ili drugog poticaja za sebe ili za drugoga, uključujući pravno lice, bez obzira na to kada je takav neprikladan poticaj primljeno ili obećano, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina i novčanom kaznom.

(6) Krivična djela iz ovog člana postoje bez obzira da li izvršilac iz stavke (1), (2) i (5) ovog člana ili lice koje je učinilac iz stavke (3) i (4) želio da navede nije bio kvalifikovan za djelovanje jer još nije preuzeo dužnost ili nije imao nadležnost, ili iz bilo kojeg drugog razloga.

(7) Za krivična djela iz stava (1) do (5) izriče se mjera bezbjednosti zabrane vršenja dužnosti iz stava (1) do (5) ovog člana.

(8) Novac ili finansijski instrument ili druga vrijednost ili korist ili drugi poticaj iz stavke (1) do (5) ovog člana oduzima se.

(9) Imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnih djela iz stabke (1) do (5) i svaki prihod ili druga korist proistekla iz stava (1) do (5) ovog člana oduzet će se.

Pravne posljedice

(10) U skladu sa čl. 117. i 118. ovog zakona, kazne za krivična djela iz st. (1) do (5) ovog člana povlače kao pravne posljedice sljedeće:

1. prestanak službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, drugom upravnom ili sudskom organu ili službi ili organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira javnim sredstvima na nivou Federacije i prestanak radnog odnosa;

2.oduzimanje odlikovanja;

3. zabrana obavljanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, sudskom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira javnim sredstvima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine u trajanju od pet godina od dana kada je izdržana kazna, pomilovanje ili amnestiranje, ili je zastarjela; i

4. zabrana sticanja službene dužnosti u zakonodavnoj, izvršnoj, sudskoj, upravnoj ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Federacije u trajanju od pet godina od dana izdržavanja kazne, pomilovanja ili amnestiranja, ili je zastario.”

Član 2

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”..

(Avaz) Foto: OHR

CATEGORIES
Share This