Šumar traži odgovornost lokalnih vlasti za havariju mosta na rijeci Japri

Šumar traži odgovornost lokalnih vlasti za havariju mosta na rijeci Japri

Na lokalnom putu L-07 Rađenović most – Mala Novska Rujiška – Gornji Agići je došlo do pucanja mosta na rijeci Japri pod teretom kamiona. Saobraćaj se preusmjerava na putni pravac L-29 Kršlje – Dedići – Donji Agići.

Reagujući na ovu havariju predsjednik SDS i odbornik u Novom Gradu Mladen Šumar je rekao da je “lokalna vlast godinama je ignorisala zahtjeve da se ovaj most u potpunosti sanira. Sreća u ovom slučaju da nije bilo žrtava.”

On je naglasio “da je još jedan preostali most na pravcu Kršlje-Mala Novska Rujiška u veoma kritičnom stanju. To su vojni mostovi kojima je davno istekao rok upotrebe, međutim i poslije apela mještana da se urušavaju, niko od nadležnih nije pokušao riješiti ovaj problem. Novi Grad poslije mnogih afera, sumnjivih aktivnosti, protivzakonitih djelovanja lokalnih organa, mobinga, najava odlaska preostalih stručnjaka iz grada, sada je zadesila nesreća zbog nemarnosti onih koji treba da održavaju našu lokalnu putnu infrastrukturu i objekte na njima.”

“Šta još treba da se desi u ovom gradu, da bi neko konačno odgovarao?” – rekao je Šumar.

ISTOK

 

CATEGORIES
Share This