Parlament treba da usvoji izvještaj o radu pravosuđa

Parlament treba da usvoji izvještaj o radu pravosuđa

 – Nakon dvije godine rada, 35 sjednica i saslušavanja više od 30 svjedoka, usvojili smo izvještaj Privremene istražne komisija za ispitivanje stanja u pravosuđu koji je sastavljen na preko 1200 stranica. Prikupili smo veliku količinu podataka i informacija i predložili 15 vrlo konkretnih rješenja za poboljšanje rada pravosuđa.

Očekujem da izvještaj Privremene istražne komisije usvoji Predstavnički dom i da bude dobar okvir za poboljšanje stanja u pravosudnom sistemu ove zemlje – rekao je predsjednik PDP-a i poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, koji je bio jedan od članova parlamentarne Privremene istražne komisije.

Borenović kaže da se većina preporuka u izvještaju odnosi na rad Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i ključne nosioce pravosudnih funkcija.

– Za sve njih treba uvesti zakonsku detaljnu provjeru, tzv. vetting, podići kriterijume za članstvo u VSTS, posebnim mehanizmima utvrditi izuzeća prilikom imenovanja, odlučivanja u disciplinskim slučajevima.

Treba vratiti institut oštećenog kao supsidijarnog tužioca, ojačati ulogu disciplinskom tužiocu, ali i poboljšati mehanizme za sprečavanje sukobe interesa, dosljedno primjenjivati sistem CMS dodjele predmeta i fokus ocjenjivanja rada sudija i tužilaca sa ostvarene norme prebaciti na procenat oborenih presuda i palih optužnica sve u cilju postizanja kvalitativnih kriterijuma.

I svakako unaprijediti transparentnost u rad pravosuđa i saradnju sa medijima. Jedan od ubjedljivo najvećih problema je ogromna sprega politike i političara sa nosiocima pravosudnih funkcija, te sukobi interesa u kojim se nalaze najviši nosioci pravosudnih funkcija, kao i malverzacije u postupcima – naveo je Borenović.

On je istakao da se u javnosti stvara pogrešna pretpostavka da su svi u pravosuđu korumpirani i neefikasni, rekavši da ima dosta časnih sudija i tužilaca, ali da je i među njima, u mnogim slučajevima, primjetno popuštanje i nereagovanje na negativne pojave.

– Od samog osnivanja, uz puno poštovanje važećeg ustavnog i parlamentarnog okvira u BiH i sa maksimalnom transparentnošću u radu, opšti cilj rada ove komisije je bio da se krene u sistemsku borbu protiv korupcije, ne samo u pravosuđu, nego i u cijelom društvu. Кrajnje je vrijeme da se iskorijeni korupcija koja je uzela ogromnog maha u javnim institucijama i da se krene u odlučan, beskompromisan i žestok obračun sa ovim anomalijama u društvu.

Moramo se obračunati sa kriminalom i sve prisutnijom korupcijom koja je preuzela primat u svim sferama društva. Prikupili smo veliku količinu podataka i informacija i predložili 15 vrlo konkretnih rješenja šta uraditi da se popravi stanje u pravosuđu. Očekujem da izvještaj Privremene istražne komisije bude jednoglasno usvojen u Predstavničkom domu i da bude jedna vrsta vodilje kako unaprijediti pravosudni sistem – poručio je Borenović.

(BN)

CATEGORIES
Share This