Završni radovi na izgradnji fiskulturne sale OŠ “Petar Petrović Njegoš”

Završni radovi na izgradnji fiskulturne sale OŠ “Petar Petrović Njegoš”

Načelnik opštine Teslić Milan Miličević danas je obišao radove na izgradnji fiskulturne sale Osnovne škole „Petar Petrović Njegoš“ u Tesliću koja se gradi zajedničkim sredstvima Vlade Srbije i Opštinske uprave Teslić.

Načelnik Miličević izrazio je zahvalnost Vladi Republike Srbije na donaciji u iznosu od 300.000 evra za izgradnju nove fiskulturne sale , ali i ranijoj donacji od 50.000 evra za nabavku novog sanitetskog vozila.
„ Obzirom da je proširen projekat izgradnje fiskulturne sale sa još nekoliko učionica i pomoćnih prostorija pokazalo se da nedostaje oko 120.000 KM da bi objekat bio završen.
Rebalansom budžeta opštine smo izdvojili 70.000 KM, a u Nacrtu budžeta za sledeću godinu predvidjeli još 50.000 KM. Naš cilj je da i druge slične projekte pomognemo iz opštinskog budžeta, mada treba naglasiti da izgradnja i opremanje školskih objekata ne spada u nadležnost opštine.
Ovim pitanjima treba da se bavi Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Još jednom se zahvaljujem Vladi Republike Srbije.“ – rekao je Miličević.
Direktor Osnove škole „Petar Petrović Njegoš“ Goran Zarić ističe da je škola ranije uputila zahtjev Opštinskoj upravi Teslić za finansijsku pomoć za završetak nove sportske fiskulturne sale.
„Sredstva od 120.000 KM su odobrena i uskoro će se pristupiti postavljanju tribina, završetku fasade, te nabavljanju potrebnih rekvizita. Nadamo se da će nam, shvatajući važnost ovog objekta i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske takođe izaći u susret kako bismo već do kraja godine završili sve preostale radove i salu stavili na raspolaganje našim učenicima.“ – naveo je Zarić.
Milorad Vuković, direktor preduzeća „Graditelj“ iz Teslića koje je izvođač radova, ističe da su radovi na izgradnji ovog objekta podijeljeni u dva dijela – prvi koji predstavlja grube radove i koji je finansirala Vlada Republike Srbije, a drugi dio su završni radovi koji su finansirani od strane Opštinske uprave Teslić.
 On kaže da radovi teku predviđenom dinamikom, te da se nada da bi do kraja godine trebali biti završeni svi radovi.
FB  načelnik opštine Teslić, Milan Milićević/ISTOK
CATEGORIES
Share This