Uskoro stavljanje u funkciju ambulante porodične medicine u Koraju

Uskoro stavljanje u funkciju ambulante porodične medicine u Koraju

U kabinetu načelnika opštine Lopare održan je sastanak načelnika Rade Savića i njegovih saradnika sa delegacijom opštine Čelić koju je predvodio načelnik Admir Hrustanović.

Tema razgovora je bila stavljanje u funkciju ambulante porodične medicine u Koraju.

„U prethodnom periodu urađena je rekonstrukcija ambulante u Koraju i razgovarali smo da zajednički dva doma zdravlja iz Lopara i Čelića krenu za mjesec dana u opsluživanje te ambulante“, saopštio je Savić.

On je naveo da će domovi zdravlja napraviti sporazum o saradnji da bi stanovništvo u Koraju bilo pokriveno primarnom zdravstvenom zaštitom, kako osiguranici koji se liječe preko Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, tako i oni koji se liječe preko Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

„Stanovništvo Koraja i sela koji mu gravitiraju imaju sigurno potrebu za ambulantom koja funkcioniše i da je to sasvim opravdano“, izjavio je Savić.

Načelnik opštine Čelić Admir Hrustanović je izrazio nadu da će ambulanta u Koraju, uz pomoć opština Lopare i Čelić, uskoro početi sa radom.

„Dogovorili smo dalje aktivnosti i dali podršku realizaciji projekta „Via Majevica“ u kome učestvuje pet opština“, rekao je Hrustanović.

On naglasio da su dogovorene i dalje aktivnosti u povratničkim mjestima u dvije susjedne opštine.

„Podržan je i prijedlog načelnika opštine Lopare da svaka dva mjeseca imamo susrete ili u kancelarijama opština ili na terenu, u povratničkim mjestima u opštini Čelić ili u opštini Lopare“, rekao je Hrustanović.

Aida Ždralić Pašić, direktor Doma zdravlja Čelić je izrazila zadovoljstvo saradnjom između opština Lopare i Čelić u cilju otvaranja i osposobljavanja ambulante Koraj.

„Mislim da će ovaj projekat, za naše zajedničke pacijente, uroditi plodom i da će biti uspješan“, dodala je Ždralić Pašić.

Direktor Doma zdravlja Lopare Želimir Nešković je saopštio da je početak rada ambulante u Koraju predviđen za 1. februar naredne godine i da će ustanova obezbijediti, za početak jedan dan u sedmici , doktora i medicinskog tehničara da rade u toj ambulanti za pacijente koji su osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za koje usluge pruža Dom zdravlja Lopare. Za osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, za koje usluge pruža Dom zdravlja Čelić, ustanova iz Lopara će ustupiti prostorije u ambulanti u Koraju tako da će zaposleni iz zdravstvene ustanove Čelić takođe pružati svoje usluge od 1. februara.

„Dogovorili smo se da kraj ove godine i januar sljedeće godine iskoristimo za nabavku medicinske opreme koja će se koristiti za rad ambulante porodične medicine u Koraju“, naglasio je Nešković.

ISTOK

CATEGORIES
Share This