Na trideseti rođendan slavne Gatačke brigade podsjetili su se Gačani preko 2500 pređenih kilometara ratnog puta na kome su osvajali položaje, stizali kao interventni vod Hercegovačkog korpusa da odbrane neodbranjivo, a na tom putu ostali su bez 57 saboraca, njih 267 je ranjeno, a ono što ovu brigadu svrstava u red najelitnijih u VRS jeste činjenica da ni jedan njen pripadnik ni živ ni mrtav nije pao u neprijateljske ruke, ali ni da su vojnici u njenom sastavu počinili bilo kakav zločin.

Za više od 1500 njenih pripadnika, koji su stizali na brojna ratišta pjesnik kaže: “Bili su brži od drugih u prvom koraku”. Njihova pobjeda je jedinstvo, a boje su crvena, plava i bijela. Republika Srpska je njihova zasluga.

Najdostojenstvaniji dan u godini, onaj u kome Gatačka brigada slavi svoj rođendan počeo je službom i parastosom u crkvi “Sv. Trojice” odakle se litija sa barjacima uputila da se pred monumentalnim spomenikom u centru Gacka pokloni sjenama “nebeske čete” najboljih Gatačkih sinova koji najsvetije uložiše u temelj Republike Srpske i svoj život zamijeniše za besmrtnost.

U kino sali o ratnom putu govorio je Siniša Boljanović, ratni komandant i načelnik ove brigade koji je tih devedesetih, dok su neki sa ovih područja bježali u Srbiju, krenuo u kontra smjeru i lagodan život u Beogradu zamijenio borbama na brojnim ratištima, a danas ih je redom nabraja: Gatačko,Trebinjsko, Dubrovačko, Mostarsko- Nevesinjsko, Tjentište, Kalinovačko- Trnovsko, Goraždansko, Nišićko, Boračko, Teslićko, Kninsko…. svim onim na koja su stizali hrabri Gačani koji su ovom ratu izgubili i 13 starješina, što govori da su pred vojskom išli najhrabriji. Produženim aplauzima svome komandantu odali su prisutni poštovanje i zahvalnost njemu i njegovim saborcima.

Dostojanstveno, skromno, svečano, daće Bog vječno Gačani slave svoju brigadu, slave Republiku Srpsku i majku Srbiju.

Kroz Staru Hercegovinu