Razmjene iskustava, znanja i dobre prakse u cilju podizanja svijesti ključnih učesnika o važnosti jačanja javnog/civilnog partnerstva u Tesliću

Razmjene iskustava, znanja i dobre prakse u cilju podizanja svijesti ključnih učesnika o važnosti jačanja javnog/civilnog partnerstva u Tesliću

U sklopu projekta ‘‘Bolje socijalne usluge za ugrožene osobe u BiH’’, u organizaciji njemačke organizacije ASB (Arbeiter- Samariter Bund Deutschland e.V.), osmog i devetog novembra, se u Tesliću održao skup razmjene iskustava, znanja i dobre prakse u cilju podizanja svijesti ključnih učesnika o vaznosti jačanja javnog/civilnog partnerstva u oblasti pruzanja socijalnih usluga.
Otvaranju skupa prisustvovao je načelnik opštine Teslić Milan Miličević koji je pružio podršku aktivnostima koje se provode u opštinama. Pored predstavnika opštine Teslić, skupu prisustvuju i predstavnici opština Tešanj, Vareš i Gornji Vakuf – Uskoplje.
Cilj skupa je predstavljanje programa, primjera dobre prakse lokalne samoprave, nevladinog sektora i javnih institucija – centara za socijalni rad. Ispred nevladinog sektora u Tesliću, svoje aktivnosti je predstavila nevladina organizacija Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama “Dobro srce”.
Elmir Bojadžić, direktor njemačke nevladine organizacije ASB za Jugoistočnu Europu je istakao značaj dosadašnje dobre saradnje sa opštinom Teslić i ukazao na mogućnosti daljeg razvijanja partnerstva javnog i civilnog sektora.
Borislav Tešić, načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu naglasio je da je održavanje skupa dobra prilika da se razmijene iskustva u svakodnevnom radu. Naglasio je odličnu saradnju sa ASB- om, i nakon završena već dva projekta sa ovom organizacijom, najavljen je i treći projekat kojim će se omogućiti opremanje prostorija Udruženja slijepih i slabovidih opštine Teslić.
(Opština Teslić)
CATEGORIES
Share This