Profesionalna vatrogasno-spasilačka jedinica Brod upoznala djake o mjerama zaštite od požara

Profesionalna vatrogasno-spasilačka jedinica Brod upoznala djake o mjerama zaštite od požara

Profesionalna vatrogasno-spasilačka jedinica Brod, u okviru svojih poslova obavlja i stručne poslove nadzora koji su usmjereni na blagovremenost i povećanje efikasnosti vatrogasno-spasilačke intervencije. Tokom nadzora se provjeravaju funkcionalnost i ispravnost vodozahvata, hidranata, aparata za gašenje požara i drugih zapaljivih materijala u podrumima, na tavanima i drugim mjestima koja predstavljaju opasnost; prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama, hidrantima, aparatima, blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapaljivim tečnostima; zabrana korištenja otvorenog plamena i pušenja na požarno ugroženim prostorima.

O ovim temama, pored obavljenih poslova nadzora, održana je u ponedeljak 13.12.2021. godine prezentacija za đake, nastavnike i zaposlene u osnovnoj školi „Liješće“. U školi je izvršen nadzor nad spoljnom hidrantskom mrežom, pristupnim putevima u blizini objekta, evakuacionim putevima i prilazima električnim tablama i sl. Kako su nam rekli iz vatrogasne jedinice: „Trenutno su prioriteti javni objekti i ustanove u kojima se okuplja, boravi ili radi veći broj lica“. Osnova škola u Liješću je bio prvi u nizu objekata koje će brodski vatrogasci prekontrolisati u cilju efikasnije protivpožarne zaštite.

„O izvršenim kontrolama sačinjava se zapisnik sa prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka koji mogu da dovedu do izbijanja i širenja požara, koji se dostavlja vlasniku, odnosno korisniku objekta. Ako vlasnik odnosno korisnik objekta ne izvrši predložene mjere konstatovane zapisnikom, vatrogasno-spasilačka jedinica o tome odmah obavještava Inspektorat.“ saopšteno je iz Profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Brod.

OB

CATEGORIES
Share This