Potpisan Ugovor o dodjeli granta za finansiranje projekta „Unapređenje marginalizovanih grupa žena u Modriči“

Potpisan Ugovor o dodjeli granta za finansiranje projekta „Unapređenje marginalizovanih grupa žena u Modriči“

U Kabinetu načelnika opštine, danas, 8. jula 2022. godine, potpisan je Ugovor o dodjeli granta za finansiranje projekta „Unapređenje marginalizovanih grupa žena u Modriči“.

Ugovor su potpisali načelnik opštine Jovica Radulović i direktor USAID programa INSPIRE Jasmin Bašić.
Projekat finansira Američka agenciija za međunarodni razvoj USAID, a implementira Intitut za razvoj mladih KULT iz Sarajeva, u okviru Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE).
Cilj projekta je kreiranje Fonda između USAID/INSPIRE i Opštine Modriča za održivi razvoj preduzetništva marginalizovanih grupa žena, kroz podsticanje na samozapošljavanje, te njihovo veće i lakše uključivanje u preduzetništvo i stvaranje novih radnih mjesta.
Projektom su predviđene sljedeće aktivnosti:
1. Saradnja na organizovanju radionica o pisanju poslovnih planova, načinu popunjavanja prijave i instrukcijama za korisnike Fonda;
2. Saradnja na izradi Modela podrške razvoju biznisa;
3. Organizovanje radionica jačanja kapaciteta partnera u oblasti podrške razvoju biznisa marginalizovanih osoba;
4. Podrška pokretanju start- up biznisa marginalizovanim grupama (kroz dodjelu granta u iznosu od 5.000-10.000 KM po biznisu)
5. Pružanje podrške u razvoju Strategije podrške razvoju poslovnog sektora;
6. Kontinuirana podrška partneru s ciljem stvaranja održivosti u vođenju biznisa.
Ukupna vrijednost Fonda je 60.000 KM, od čega je učešće USAID/INSPIRE 30.000 KM i učešće Opštine Modriča 30.000 KM. Navedeno učešće USAID/INSPIRE je bez uračunatog PDV-a.
Sve zainteresovane žene koje na određeni način pripadaju kategoriji marginalizovanih (žene žrtave nasilja, samohrane majke, nezaposlene mlade žene mlađe od 35 godina, žene sa invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, te žene koje su na neki drugi način marginalizovane) će imati priliku da prođu obuku za izradu biznis planova i načinu popunjavanja prijave. Nakon toga će biti raspisan javni poziv za kandidovanje poslovne ideje, na osnovu kojeg će biti izabrane buduće preduzetnice koje će registrovati vlastiti biznis. Ukupan Fond iznosi 60.000 KM a dodjeljivaće se 5.000 do 10.000 KM po kandidovanom biznisu.

Opština Modriča

CATEGORIES
Share This