Održana 8. redovna sjednica SO Modriča

Održana 8. redovna sjednica SO Modriča

U Plavoj sali Srpskog kulturnog centra, 10. novembra 2021. godine održana je 8. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici su prisustvovala 23 odbornika.

Na današnjoj sjednici razriješeni su dosadašnji vršioci dužnosti direktora Javne predškolske ustanove „Naša radost“ Modriča, Javne ustanove „Kluturno sportski centar“ Modriča i Javne ustanove „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča, a za direktore imenovana sljedeća lica:

Suzana Jović – direktor Javne predškolske ustanove „Naša radost“ Modriča;
Dejan Stojanović – direktor Javne ustanove „Kluturno sportski centar“ Modriča;
Snježana Vujić – direktor Javne ustanove „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča.
Za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje imenovan je Damir Stojanović, koji je ranije Centralnoj izbornoj komisiji podrio zahtjev za predaju odborničkog mandata.

Usvojeno je Rješenje o razrješenju zamjenksih članova Opštinske izborne komisije Modriča, a za nove članove imenovani Nataša Aladžić Stevanović i Merid Herdić.

Razriješeni su članovi upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Skupština oštine Modriča, a potom imenovani vršioci dužnosti istih.

Jednoglasno je usvojen Poslovnika o radu Skupštine.

Najveću pažnju odbornika izazvao je Nacrt budžeta opštine Modriča za 2022. godinu, koji je nakon duže diskusije i dodatnog pojašnjenja od strane načelnika opštine i načelnice Odjeljenja za finansije usvojen većinom glasova, uz zaključke da se Nacrt stavi na javni uvid, te održe javne rasprava po mjesnim zajednicama.

„Imali smo konstruktivnu raspravu po svim tačkama dnevnog reda. Budžet je po prvi put planiran u nominalnom iznosu od oko 12 miliona KM. Uspjeli smo da pored očekivanog priliva od PDV-a da planirati sredstva i iz drugih prihodovnih stavki, gdje ćemo donošenjem određenih odluka uticati da prihodovna strana bude mnogo veća“, istakao je načelnik Radulović.

Usvojen je i veoma bitan dokument za funkcionisanje lokalne zajednice, Program mjera i aktivnosti za unapređenje stanja u prostoru za 2022-2024. godinu, koji je osnov za donošenje novih regulacionih planova. „Ponovo smo se pobrinuli da u Skupštini donosimo bitne strateške dokumente. To je nedostajalo opštini Modriča i ovo je dokument koji nije usvojen u mnogim lokalnim samoupravama, a čak ne postoji ni na nivou Republike Srpske. Odlučili smo se za to, jer želimo Modriču kao moderan grad, sa jasnim vizijama kako će izgledati u narednom periodu, uvažavajući postojeće stanje“, izjavio je načelnik.

„Informacija o zapošljavanju na području opštine, broju i strukturi nezaposlenih lica, potrebnim kadrovima za razvoj opštine je ponovo vraćena u sadržaj rada Skupštine. Nekoliko godina to stanje nije razmatrano, a veoma je bitno za život u lokalnoj zajednici. Usvojili smo dobre zaključke i mjere za naredni period“, rekao je predsjednik Skupštine Milutin Popović.

Opština Modriča

CATEGORIES
Share This