Obilježen Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom

Obilježen Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom

Nizom aktivnosti u Loparama je obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

Na tu temu, u osnovnoj školi „Sveti Sava“, za učenike drugog razreda je organizovana radionica.

Ana Bošković, asistent u nastavi i defektolog po zanimanju, je saopštila da je cilj pomenute radionice da se djeca nauče toleranciji i prepoznavanju osoba sa invaliditetom, poštivanju različitosti, kao i razvoj empatije kod djece.

„U našoj školi imamo djece sa poteškoćama u razvoju, koja su uključena u redovno obrazovanje“, rekla je psiholog Sanja Đurić.

Ona je navela da se kroz radionice želi istaći značaj inkluzivnog obrazovanja koje između ostalog podrazumijeva i to da se učenicima pruži šansa da razviju svoje sposobnosti shodno svojim mogućnostima.

Predsjednik Udruženja paraplegičara opštine Lopare Pero Savić je pozvao članove i invalidne osobe da se okupe na ovaj dan u njihovim prostorijama. On je tom prilikom invalidnim osobama uručio i skromne poklone.

„Međunarodni dan osoba sa invaliditetom je samo jedan dan u kalendaru, ali tokom cijele godine društvo treba posvećivati pažnju osobama sa invaliditetom u raznim oblastima kao što su zdravstvo, školstvo, kultura i sport“, istakao je Savić.

Od svog osnivanja 1945. godine, Ujedinjene nacije /UN/ ističu svoju posvećenost i pozivaju na stvaranje inkluzivnih, pristupačnih i održivih društava i zajednica – naročito usvajanjem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima 1948. godine.

Tokom vremena , UN su svoj fokus usredsredile na promovisanje dobrobiti za ljude koji žive sa invaliditetom, a 1992. godine zatražile su da se 3. decembra svake godine obilježi Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

ISTOK

CATEGORIES
Share This