Nikola Bačić: Brod otvoren za saradnju sa investitorima

Nikola Bačić: Brod otvoren za saradnju sa investitorima

–Privredu odnosno ekonomiju jedne lokalne zajednice uvijek treba posmatrati u kontekstu nivoa životnog standarda koji se postiže. U tom smislu sigurno da nismo zadovoljni i da težimo da unaprijedimo trenutno stanje. Krajnji cilj jeste rast privredne aktivnosti i generalno kvalitetniji život svih građana naše opštine. Najveći izazov u privrednom smislu je značajno smanjenje broja zaposlenih u Rafineriji nafte što se dešava posljednjih godina, zatim posljedice pandemija virusa korona koje se negativno odražavaju na trgovačku djelatnost, za Brod značajnu privrednu granu-, kazao je načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Brod, Nikola Bačić.

 

Najzastupljenije privredne grane u Brodu su trgovina koja dominira po broju registrovanih preduzetnika i privrednih društava i industrija sa najviše zaposlenih radnika.

-Povoljan geografski položaj omogućava bavljenje trgovinom, dok je industrija tradicionalna grana privrede u Brodu. Međutim, potencijali razvoja privrede ni približno nisu iskorišteni i imamo mnogo prostora za napredak-, smatra Bačić.

On navodi da je na kraju trećeg kvartala ove godine u Brodu bilo 2.660 zaposlenih radnika što u odnosu na prethodne godine predstavlja minoran rast broja zaposlenih. S druge strane, prema podacima Zavoda za zapošljavanje, na kraju oktobra ove godine bilo je 883 nezaposlena lica što je neznatno manje u odnosu na lane.

-U Brodu ima dovoljno radne snage ali kvalifikaciona struktura ne prati u potpunosti potrebe tržišta. Tehnička zanimanja po pravilu su tražena, posebno radnici sa visokom stručnom spremom, u prvom redu mašinski i elektro inžinjeri kojih gotovo da i nema na evidenciji Zavoda za zapošljavanja jer veoma brzo pronalaze zaposlenje. Zanimanja društvenog smjera, uključujući srednju i visoku stručnu spremu, najteže pronalaze posao jer na tržištu rada postoji najmanja potreba za tim zanimanjima-, rekao je Bačić.

On dodaje da će u proces razmatranja upisne politike u srednju školu, koje je aktuelno, pored rukovodstva škole biti uključen i Privredni savjet koji će iznijeti svoj stav i potrebe poslovne zajednice.

Govoreći o broju registrovanih privrednih subjekata i uticaju pandemije korona virusa na samo poslovanje, Bačić konstatuje da se negativni trendovi iz prošle manifestuju i u godini na izmaku.

-Značajan pad prihoda ostvaren je u oblasti trgovine zbog ograničenja kretanja stanovništva i zatvaranja granice, što i jeste najveći problem. Sam broj registrovanih preduzetnika i privrednih društava nije se značajno mijenjao. U trećem kvartalu ove godine imali smo 341 registrovanog preduzetnika i privredno društvo, dok ih je neposredno prije pojave pandemije korona virusa bilo 348. Dakle, došlo je do blagog smanjenja broja, prije svega preduzetničkih radnji mahom u oblasti trgovine-, obrazložio je Bačić.

On dodaje da opština Brod u skladu sa mogućnostima pomaže privrednicima. U finansijskom smislu, najznačajnijom mjerom podrške u tekućoj godini smatra oslobađanje plaćanja zakupnine prostora i zajedničkih instalacija za zakupce i vlasnike poslovnih prostora na Gradskoj pijaci u periodu od 1. maja do 31. oktobra. Pored toga, Opština je oslobodila obaveze plaćanja komunalne takse male preduzetnike.

Govoreći o poljoprivredi Bačić kaže da su poljoprivrednici u dosta složenoj situaciji zbog enormnog skoka cijena repromaterijala, ali da je uprkos toj činjenici jedan od ciljeva povećanje poljoprivredne proizvodnje.

-Cilj je povećanje poljoprivredne proizvodnje uprkos složenoj situaciji koja se prije svega odnosi na povećanje troškova proizvodnje usljed inflatornih kretanja i povećanja cijena repromaterijala. Istovremeno, prodajna cijena poljoprivrednih proizvoda nije se mijenjala ili su promjene gotovo beznačajne u poređenju sa poskupljenjima repromaterijala. U cilju podrške poljoprivrednoj proizvodnji ove godine smo povećali iznos podsticaja poljoprivrednicima, a iduće godine planiramo izdvojiti i više sredstava. Podrška poljoprivrednicima ogleda se i u dodjeli opštinskog i zemljišta u svojini Republike Srpske u zakup poljoprivrednim proizvođačima. Ohrabreni smo velikim interesovanjem za zakupom jer to za posljedicu ima povećanje obima poljoprivredne proizvodnje-, kazao je Bačić dodajući da opštinske službe pružaju i tehničku pomoć u komunikaciji poljoprivrednika sa Ministarstvom poljoprivrede i drugim nadležnim institucijama s ciljem ostvarivanja dodatnih podsticaja sa viših nivoa vlasti.

 

Govoreći o planovima i privrednim perspektivama u radenom periodu, Bačić ističe da su ciljevi vezani za stvaranje novih kvalitetnih radnih mjesta i podizanje standarda građana, prije svega kroz privlačenje investicija proaktivnim pristupom, kroz podršku širenja poslovanja postojećih privrednih društava i kroz podsticanje preduzetništva i samozapošljavanje, te podsticanje individualne poljoprivredne proizvodnje.

-Nacrtom budžeta za iduću godinu planirana su značajna sredstva za zapošljavanje, samozapošljavanje i prekvalifikacije radnika, zatim Start ap paketi, učešće opštine u raznim projektima, ulaganja u poslovne zone, infrastrukturu, izrada projektne i prostorno-planske dokumentacije koja je osnov budućeg razvoja. Za podsticaj u poljoprivredi planirali smo 200.000 KM, grant udruženjima poljoprivrednih proizvođača 10.000 KM. Sve ove mjere imaju za cilj unapređenje poslovnog ambijenta te očekujemo da će uroditi plodom-, naveo je Bačić.

Konstatovao je da Brod ima značajne potencijale za privredni razvoj s obzirom na geografski položaj, blizinu Evropske unije, saobraćajnu povezanost, infrastrukturu i druge pogodnosti koje treba iskoristiti.

-Radimo na promociji Broda i prednostima ulaganja u ovu lokalnu zajednicu. Budžetom opštine planiramo značajna sredstva usmjerena krajnjem cilju – stvaranju novih kvalitetnih radnih mjesta. Nadam se da ćemo vrlo brzo biti svjedoci pozitivnih promjena u privrednom smislu u Brodu. I pored svih izazova koje imamo ja sam optimista-, kaže Bačić, a potencijalnim ulagačima poručuje da su investicije na području Broda sigurno dobra prilika za uspješno poslovanje.

 

D.I. /RADIO BROD

CATEGORIES
Share This