Na “Crno vrelo” potrošeni milioni, a vodovodi ni nakon deceniju nisu završeni

Na “Crno vrelo” potrošeni milioni, a vodovodi ni nakon deceniju nisu završeni

Izgradnja regionalnog vodovoda “Crno vrelo” u Banjaluci traje već deset godina,  uloženi su milioni maraka, a posao još nije okončan. Sa novcem koji će biti uložen u ovoj godini i koji se planira u narednom periodu, biće realizovano ukupno 65 odsto projekta.

Tako bi se mogle rezimirati informacije, koje su dostupne o projektu koji po završetku treba omogućiti da oko 20.000 stanovnika sa rubnih područja Banjaluke i Prijedora dobije pitku vodu.

Projekat odvojeno realizuje svaka lokalna zajednica i dok su se u Prijedoru posljednjih godina bavili finalnim radovima, završno sa šahtovima, u Banjaluci je malo drugačija situacija. Naime, u pojedinim dijelovima još nije izgrađena ni primarna vodovodna mreža.

Početak radova

Izgradnja primarnog sistema “Crnog vrela” je počela u septembru 2012. godine i predviđala je izgradnju kaptažne građevine na izvoru rijeke Subotice, dovodnih cjevovoda do fabrike vode Crno vrelo, objekta fabrike vode sa filter postrojenjima, dovodnog cjevovoda prema rezervoarima Zvijezda i Melina te rezervoara za podsistem Zvijezda.

“Ti radovi su uglavnom izvedeni do 2016. godine, sem objekta fabrike”, naveli su u Gradskoj upravi Banjaluka uz napomenu da je te godine arbitražom ustanovljeno da su potrebna dodatna sredstva kako bi fabrika mogla biti završena.

Zbog povećanja troškova fabrika je završena tek 2019. godine kada je puštena u rad.

“Od 2018. godine do 2019. godine izgrađeno je oko 15 kilometara primarnih cjevovoda nakon čega je izvršeno integrisanje pojedinih lokalnih sistema,  tako su krajem 2019. godine prvi potrošači dobili vodu sa sistema Crno vrelo. Od 2019. godine do danas izvedeno je još oko 30 kilometara primarnih cjevovoda prema Pisakvici i prema Radosavskoj čime je u sistemu Crnog vrelo direktno priključeno ili integrisano nekoliko lokalnih sistema. Time je omogućeno da preko 1.000 domaćinstava  ima kontinuirano i kvalitetno vodosnabdijevanje u okviru vodovodnog sistema Crno vrelo”, kazali su u Gradskoj upravi.

Plan za ovu godinu

Naveli su da je do sada u projekat “Crno vrelo” uloženo preko 15 miliona KM, dok je ove godine predviđeno 2,5 miliona KM.

“Radovi koji su izvođeni do 2019. godine su se finansirali iz budžeta Grada Banjaluka, dok je najveći dio radova od 2019. godine finansiran ili se trenutno finansira iz sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)”, kazali su u Gradskoj upravi.

Objasnili su da gore nevedenih 2,5 miliona KM ide na dio radova, koji se odnosi na podsistem Bronzani Majdan. Naveli su da su ti radovi u toku te da bi trebali biti završeni do kraja 2022. godine.

Radovi se izvode na primarnim i sekundarnim cjevovodima u dužini od oko 10 kilometara. U radove je uključena i izgradnja glavnog rezervoara Melina za kompletan podsistem Bronzani Majdan, rezervoara za područje Kmećana i Meline zapremine 200 m3 i rezervoara u naselju Bronzani Majdan zapremine 320 m3 koji će pokrivati područje Bronzanog Majdana i Stratinske”, naveli su u Gradskoj upravi.

Bez rokova

U Gradskoj upravi nisu dali konkretan odgovor na pitanje kada će cijeli sistem biti završen.

Samo su naveli da je planirano da se u okviru projekata “Voda 2” i „Voda 3“, završe vodovodni podsistem u Slavićkoj i još jedan dio podsistema Bronzani Majdan.  Nisu naveli koji su rokovi za relizaciju tih planova.

“Ostatak sistema Bronzani Majdan i razvoj sekundarne mreže na podsistemu Zvijezda bio bi naredni korak koji je predviđen da se realizuje najvjerovatnije iz kreditnih sredstava. Po završetku svih radova koji su predviđeni kroz projekte Vode 1, 2 i 3 procjena je će Crno vrelo  imati 65 odsto izgrađenosti”, kazali su u Gradu Banjaluka.

Naveli su da je plan Grada nastavak izgradnje “Crnog vrela” dok se projekat u potpunosti ne završi. Novac će se najvjerovatnije obezbjeđivati putem kredita, ali u Gradu nisu mogli precizirati kojom dinamikom će ići taj dio posla.

CAPITAL: Vesna Popović

CATEGORIES
Share This