Brojne primjedbe gatačkog SDS na (ne)rad opštine

Brojne primjedbe gatačkog SDS na (ne)rad opštine

 

SDS Gacka smatra da je lokalna vlast SNSD u tom gradu u dubokoj i stalnoj krizi o čemu najbolje svjedoči činjenica da je posljednja sjednica lokalnog parlamenta održana prije više od 6 mjeseci, tačnije 3. marta ili samo jedna sjednica u ovoj godini.

Lokalni parlament održao samo jednu sjednicu u ovoj godini

“Upozoravamo načelnika Opštine i predsjednika Skupštine opštine, Ognjena Milinkovića i Rajka Papovića, da je Zakon o lokalnoj samoupravi na veoma jasan način propisao odredbu po kojom se sjednice lokalnog parlamenta moraju sazvati najmanje jednom u dva mjeseca”, podsjećaju iz SDS Gacka i pozivaju “predsjednika Skupštine opštine Gacko, Rajka Papovića, da poštuje Zakon o lokalnoj samoupravi i u skladu sa članom 45, sazove sjednicu Skupštine opštine Gacko, a da li će odgovarajuće tačke dnevnog reda dobiti podršku odbornika ili ne, to je pitanje za skupštinsko zasjedanje gdje bi odbornici koje je birao narod Gacka ukrstili argumente koji bi u svakom slučaju bili dostupni javnosti.”

U suprotnom iz SDS Gacko najavljuju da će biti prinuđeni da svim demokratskim sredstvima sačuvaju dignitet institucija lokalne zajednice koje su na jedan krajnje bezobziran način devalvirane od strane gatačkog SNSD-a i njihovih koalicionih partnera.

Šta je bilo sa socijalnom kartom!?

SDS podsjeća javnost da je Skupština opštine Gacko 3.marta 2023. godine, na prijedlog Kluba odbornika SDS usvojila Odluku o izradi socijalne karte u opštini Gacko kojom je zadužila načelnika opštine Ognjena Milinkovića da preduzme sve adekvatne radnje kako bi se omogućili svi potrebni uslovi JU Centar za socijalni rad na osnovu kojih bi socijalna karta bila urađena.

“Za svaku je osudu da načelnik opštine nije preduzeo nikakve aktivnosti u proteklih šest mjeseci u vezi izrade socijalne karte kao i činjenica da načelnik Milinković ovim putem pokazuje nezainteresovanost da zajedno gradimo socijalno odgovorno društvo kome bi trebali da težimo”, smatraju u SDS.

Uporno obmanjivanje javnosti, a prijete tužbe

Takođe su pozvali načelnika opštine Gacko da saopšti javnosti da li je pokrenuo odgovornost načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Darki Unković, koja je u više navrata obmanula odbornike SO-e kao i javnost Gacka da ne postoji građevinska dozvola za projekat vodosnabdijevanja opštine.

“Takođe ističemo da je aktuelna lokalna vlast u potpunosti blokirala navedeni projekat usljed čega je izvođač radova Buk promet Bijeljina pokrenuo arbitražni postupak protiv opštine Gacko sa odštetnim zahtjevom koji prelazi milion konvertibilnih maraca”, navode u gatačkom SDS i pozivaju lokalnu vlast u Gacku “da na najozbiljniji način shvate ovaj problem i da ne zabija glavu u pijesak jer nas u naredne dvije godine očekuje i sudska presuda prema izvođaču radova i početak otplate kredita kod Evropske investicione banke.”

Takođe, iz SDS apeluju na načelnika opštine da nastavi realizaciju aktivnosti na izgradnji sportske dvorane prije nego što dođe do tužbe od strane izvođača radova.

“Imajući u vidu da  lokalni parlament ne zasjeda, ovim putem pozivamo načelnika opštine da javnosti saopšti da li je izvođač zbog obustavljanja radova u više navrata tražio raskidanje ugovora sa Opštinom Gacko što u konačnici znači da će, ukoliko se radovi ne nastave, Antikorozija Gacko biti prinuđena da ispostavi tužbeni zahtjev zbog obustavljanja realizacije ovog projekta”, navode u SDS.

Načelnik Milinković, potpuni promašaj

Načelnik jedno priča, a drugo radi

“Podsjećamo načelnika opštine Gacko, Ognjena Milinkovića, da smo još 17.maja 2023. godine po osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama tražili da nam se dostave odgovori na 12 pitanja u vezi izgradnje odnosno rekonstrukcije grijanja u zgradi opštinske administracije.”

Na navedeni zahtjev nam nikada nije odgovoreno što predstavlja jasan pokazatelj da načelnik opštine predmetne informacije pokušava sakriti od javnosti, smatraju u SDS  iako je prilikom prezentacije navedene investicije više puta saopšteno odbornicima SO-e da se mogu obratiti za sve potrebne informacije u vezi samog projekta.

SDS Gacko takođe upozorava načelnika opštine kao i njegovu administraciju na potpuno poštovanje Odluke o pronatalitetnoj politici opštine Gacko koja je u članu 7 izričita i krajnje nedvosmislena, a po kojoj porodice sa troje i više djece kao i samohrani roditelji bez obzira na broj djece imaju pravo na sufinansiranje od 140 KM po jednom kompletu udžbenika po osnovu kupovine udžbenika đacima od petog do devetog razreda osnovnog obrazovanja.

“Nadležne upozoravamo jer je za školsku 2022-2023. godinu Odluka u ovom pogledu tumačena na pogrešan način pa su višečlane porodice oštećene prilikom isplate subvencija po ovom osnovu”, argumentuju iz SDS i tvrde da je “načelnik opštine Gacko obmanuo javnost tvrdeći da naša opština  nikada nije dobila zvaničan dopis od grada Banjaluke te da opština Gacko nije bila obuhvaćena programom podjele besplatnih udžbenika za đake od petog do devetog razreda osnovne škole. Podsjećamo da smo ranije upoznali javnost sa argumentima i eksplicitnim dokazima da načelnik Milinković nije u ovom slučaju govorio istinu.

Ostajemo pri stavu da je opština Gacko trebala prihvatiti poziv za donaciju udžbenika od grada Banjaluke a postojeće subvencije po osnovu Odluke o pronatalitetnoj politici isplatiti svojim đacima za druge troškove prilikom početka nove školske godine”, zaključuju brojne primjedbe na lokalnu vlast Gacka i načelnika Milinkovića iz gatačkog SDS.

ISTOK

CATEGORIES
Share This