Gacko: Dušan Andrijašević izabran za predsjednika Udruženja uzgajivača gatačkog govečeta

Gacko: Dušan Andrijašević izabran za predsjednika Udruženja uzgajivača gatačkog govečeta

U Gacku je danas održana Skupština Udruženja uzgajivača gatačkog govečeta. Za predsjednika Udruženja izabran je referent za poljoprivredu Dušan Andrijašević, dok je za novog predsjednika Skupštine Udruženja izabran Branimir Lažetić.

Udruženje je osnovano 2020. godine i do sada je u saradnji sa Institutom za genetičke resurse RS provodilo mnogobrojne aktivnosti na uzorkovanju grla goveda i genotipizaciji gatačkog goveda. Ključni zadatak Udruženja je da zaštiti gatačko govedo kao autohtonu rasu na području Gacka i Istočne Hercegovine i spasi od izumiranja.

Novoizabrani predsjednik Andrijašević jedan je od prvih sa naučnog nivoa pokrenuo aktivnosti na genotipizaciji i zaštiti gatačkog goveda, što je prepoznato i široko podržano od strane uzgajivača, lokalne i republičke vlasti i široke javnosti.

Danas se na području Gacka, Nevesinja, Bileće, Berkovića i Kalinovika uzgaja oko 8 500 grla gatačkog govečeta.

Zastupljeno je kako vještačko osjemenjavanje tako i prirodno parenje. Najveći broj grla nalazi se u Gacku, gdje su i najbolji proizvodni rezultati Za brojne naučnike iz veterinarske i poljoprivredne sfere prestavljaju neiscrpan izvor izučavanja rase i objavljivanja naučnih radova. A za ljude iz Gacka – statusni simbol ovog gradića kroz vijekove!

ISTOK

CATEGORIES
Share This