Ognjen Bodiroga o neregularnostima prilikom izbora direktora javnih ustanova u Foči

Ognjen Bodiroga o neregularnostima prilikom izbora direktora javnih ustanova u Foči

Fočanski odbornik SDS Ognjen Bodiroga je reagovao na neregularnosti prilikom izbora direktora Centra za kulturu i informisanje i javne ustanove Muzej Stara Hercegovina Foča.

Bodiroga je naveo da su prilikom izbora za direktora Centra za kulturu i informisanje konkurisala su tri kandidata: Vladimir Pantović, Radmila Đević i Slavica Filipović. Izabrana je Slavica Filipović, drugoplasirani kandidat je bila Radmila Đević, a prijava Vladimira Pantovića je odbačena jer nije ovjerio kopiju diplome.

– Radmila Đević je student generacije na FPN-a i zaposlena u Centru za kulturu i informisanje sedam godina.
– Vladimir Pantović je prethodnih osam godina bio direktor Centra za kulturu i informisanje.
– Slavica Filipović je godinama radila kao profesor srpskog jezika u srednjoj školi i organizator je raznih sekcija u školi.

“Posebni uslovi konkursa su tražili najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima kulture i informisanja. Taj papir kandidatima je mogao izdati isključivo poslodavac! U ovom slučaju, Centar za kulturu i informisanje je jedina ustanova koja može da izda papir na kome kandidati ispunjavaju uslov od tri godine radnog iskustva na poslovima kulture i informisanja. Srednjoškolski centar nije ustanova koja može izdati taj papir, jer rad u prosvjeti nije isto što i rad na poslovima kulture i informisanja. Vođenje raznih sekcija takođe nije validan dokument, jer rad od tri godine u poslovima kulture i informisanja mora biti institucionalan” – rekao je Bodiroga.

“Niko ne spori kvalitete gospođe Slavice Filipović, ali kako to da odjednom Vladimir Pantović nije dovoljno kvalifikovan za posao koji je osam godina profesionalno obavljao ili kako to da Radmila Đević kao student generacije na FPN-a nije dovoljno kvalifikovana?” – pitao je on.

“I što je najvažnije, angažman gospođe Filipović će koštati preko 100 000 KM u bruto iznosu našu opštinu za četiri godine jer Centar za kulturu i informisanje dobija novog radnika?! Naša opština koja je rekorno zadužena (15 MILIONA) izdvojiće 100 000 KM na bruto platu novog radnika za četiri godine, a koliko je djece poginulih boraca i naših sugrađana koji su godinama na birou moglo za taj iznos da odradi pripravnički staž” – istakao je Bodiroga.

“Takođe, po sistematizaciji rada u Centru za kulturu i informisanje mogu biti četiri novinara, šta ako jedan mlad i vrijedan momak sada ostane bez posla jer nema ugovor za stalno? Da li je cilj vladajuće garaniture da dovede poslušnika i da uruši sve što se gradilo 45 godina koliko postoji Centar za kulturu i informisanje?” – pitao je Bodiroga.

Slične neregularnosti i prilikom izbora direktora Muzeja

Bodiroga je naveo i primjer sličnih neregularnosti prilikom izbora direktora Javne ustanove Muzej Stara Hercegovina Foča.

“Imali smo dva kandidata: Dušanku Stanković i Dušana Bodirogu. Dušanka Stanković je završila opštenarodnu odbranu, u opštini je zaposlena kao menadžer šaletr sale, jedno vrijeme je bila i načelnik Opšte uprave. Dušan Bodiroga je dipllomirani master ekonomista.
Diplomirao je i masterirao na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu. Studije je završio u roku sa visokim prosjekom” – naveo je on i pitao: “Zašto Dušanka Stanković nije konkurisala prije četiri mjeseca za mjesto direktora Muzeja?”

On je podsjetio da su prije četiri mjeseca za direktora Muzeja konkurisali Dušan Bodiroga i supruga odbornika SNSD-a Milana Nikolića.

“Pošto je razlika bilo ogromna, konkurs se poništio, pa je supruga Milana Nikolića ekspresno našla posao u Fondu zdravstvenog osiguranja, a ovaj nakaradni sistem je izabrao Dušanku Stanković da gasi požar” – rekao je on.

“Ja izrazito poštujem gospođu Stanković i njenu familiju, ali kako može jednom po jednom da dozvoli da je ovaj nakaradnog sistem koristi za svoje interese? U vrijeme načelnika Radisava Mašića takođe je privremeno postavljena za načelnika Opšte uprave, da bi za vrijeme Milana Vukadinovića bila ekspresno smjenjena zbog Vida Vukovića” – istakao je Bodiroga.

“Dragi sugrađani, svaki konkurs je namješten i nema nikakvig smisla, samo se biraju poslušni i podobni! Nevjerovatno je kako komisija za izbor i imenovanje i odbornici vlasti nemaju ni karaktera ni osjećaja, a šta od odbornika vlasti očekivati kada su sami sebi povećali odborničke paušale, a većina ih radi u državnim firmama, a mnogi se nikako, ili vrlo malo i javljaju za riječ!” – konsztatovao je Ognjen Bodiroga.

ISTOK

CATEGORIES
Share This