„Ekvator“ milione uzeo nezakonito sa računa grada

„Ekvator“ milione uzeo nezakonito sa računa grada

Okružni privredni sud u Banjoj Luci utvrdio je apsolutnu ništavnost cesije, uz pomoć koje je „Ekvator“  bespravno sa računa Grada Banje Luke naplatio iznos od 2.030.169 KM i prebacio na drugu firmu – Banigo-Građenje.

-Dočekali smo pravdu i istinu i tu poruku mogu danas poslati iz Gradske uprave. Naše tvrdnje u vezi sa učinjenim kriminalim radnjama u slučaju „Ekvator“ potvrdio je presudom sud u Banjoj Luci – kazao je ovo gradonačelnik Draško Stanivuković na vandrednoj konferenciji za novinare na kojoj je predstavio ovaj uspjeh Grada u sporu protiv tuženih Ekvator d.o.o. Banja Luka i Banigo-Građenje d.o.o. Banja Luka.

Spornim pravnim radnjama, kako je podsjetio – „Ekvator“ je preko spornih notara i sudija potraživanje putem cesije prebacio na drugu fiktivnu firmu, a na tu nezakonitost Grad je upozoravao i ranije.

-To su pare građana Banje Luke i zato se ovako srčano borimo. Očekujemo reakciju nadležnih institucija kako bi svi oni koji su dio ovog, ali i drugih spornih slučajeva adekvatno odgovarali – poručio je gradonačelnik.

Grad će nastaviti sa pravnim radnjama protiv svih uključenih u ovaj slučaj, u cilju povrata iznosa koji je bespravno odnosno prinudnim putem naplaćen sa računa Grada.

-Ono što je dalje, jeste da ćemo se služiti svim demokratskim alatima u zaštiti interesa Grada – kazao je on i najavio za narednu sedmicu da će biti podnesene nove krivične prijave protiv svih odgovornih lica u slučaju „Ekvator“.

Podsjećamo, riječ je o slučaju koji se vodio oko vlasništva nad zemljištem na kojem je izgrađena rejonska kotlovnica na Starčevici. U martu ove godine, Grad je pripremio pravne mjere koje planira preduzeti u slučaju „Ekvator“ po čijoj je tužbi iz 2018. godine – Odlukom suda sa računa Grada povučeno 2.030.169 KM.

Kako je navedeno u obrazloženju presude Okružnog privrednog suda u vezi sa utvrđenom ništavnosti cesije:  „osnov za prenos potraživanja između tuženih nije poznat… preduzeta radnja zaključenja spornog ugovora, u situaciji kada je račun Ekvator d.o.o. blokiran, omogućila je izigravanje prava Grada Banja Luka, što je u suprotnosti sa načelom ravnopravnosti i zaštite opšteg interesa svih učesnika platnog prometa.

Ovakvo postupanje je posebno protivno dobrim poslovnim običajima i javnom poretku, što je samo po sebi dovoljan osnov za utvrđivanje ništavosti Ugovora o cesiji“.

(BN)

CATEGORIES
Share This