Asfaltiranje 17 puteva i ulica na proljeće

 Asfaltiranje 17 puteva i ulica na proljeće

Na području grada Bijeljina na proljeće će biti asfaltirano 17 puteva i ulica, jer vremenski uslovi to trenutno ne dozvoljavaju, saopšteno je iz gradskog Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine.

Radovi će biti izvođeni na ukupnoj dužini saobraćajnica od 4100 metara, vrijednost radova iznosi preko 600.000 КM od čega je 30% sufinansiranje mještana.

Biće asfaltirane sljedeće saobraćajnice:

‐ dio lokalnog puta Čađavica-Gornji Dragaljevac, u dužini od 671 metra,

‐ nekategorisani put u Čađavici Gornjoj, zaselak Mitrići-Petkovići, dužine 934 metra,

‐ nekategorisani put u Glavičorku, dužine 271 metar,

‐ dio nekategorisanog puta u Donjem Magnojeviću, zaselak Jovići-Bradarići, ukupne dužine 374 metra,

‐ dio nekategorisanog puta u Gornjem Crnjelovu, zaselak Jevremovići i Aničići, dužine 500 metara,

– Ulica Majevičkih brigada, kvart 42, u Novim Dvorovima, dužine 172 metra,

– Rudarska ulica u Bijeljini, ukupne dužine 208 metara,

– Dio Fruškogorske ulice u Bijeljini, dionica između kućnih brojeva 21B i 35, dužine 98 metara,

– dio ulice koji povezuje ulice Jevrejsku i Sarajevsku, dužine 76 metara,

– dio Fruškogorske ulice u Bijeljini, dionica između kućnih brojeva 8 i 8G, ukupne dužine 121 metar,

– dio Ulice vojvode Petra Bojovića, dionica izneđu kućnih brojeva 131T i 132L, ukupne dužine 196 metara,

– sporedni odvojak Ulice Кneza Ive od Semberije,  dionica pored kućnog broja 160A, dužine 41 metar,

– dio ulica Pariske komune i Pantelinska, dionica pored groblja, dužine 165 metara,

– dio Tolstojeve ulice, dionica između kućnih brojeva 59 i 32, dužine  78 metara,

– dio Ulice Stefana Dečanskog, dužine 60 metara

– dio Ulice kneza Ive od Semberije, pored Sokolskog doma u Bijeljini, sa pripadajućim površinama,

– putni pojas lokalnog puta Bijeljina-Batković-Кlis, u Batkoviću, dionica u zoni osnovne škole.

Takođe, Grad Bijeljina će, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, početkom 2022. godine asfaltirati dio Mačvanske ulice u Bijeljini u dužini od oko 500 metara. Planirana sredstva za realizaciju projekta iznose 48.000 КM, od čega Grad Bijeljina finansira 38.000 КM, a preostali iznos od 10.000 КM finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

U saradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, ove godine asfaltirano je šest ulica u Janji i dvije ulice u Bijeljini, čiju ukupnu vrijednost od oko 180.000 КM je sufinansirao Grad Bijeljina u iznosu od 50%, dodali su iz ovog Odjeljenja.

(BN)

CATEGORIES
Share This