Novine serbske – Prvo glasilo moderne Srbije

Novine serbske – Prvo glasilo moderne Srbije

Moderna Srbija dobila je svoje novine 5. januara 1834. godine kada je u Kragujevcu izašao prvi broj “Novina serbskih” pod uredništvom Dimitrija Davidovića, jednog od najobrazovanijih ljudi tadašnje Srbije.

Prvobitni tiraž (tada nedeljnika) bio je 300 primjeraka, a pretplata dva talira godišnje.

Od 1835. godine novine su izlazile u Beogradu. Godine 1845. promijenile su ime u “Srbske novine”, a 1869. u “Srpske novine”.

Novine su u periodu 1843-1849. izlazile dva puta sedmično, a potom do kraja 1872. tri puta, da bi od 1873. postale dnevnik.

Osim u Kragujevcu i Beogradu, novine su štampane u Nišu 1914-1915, a zatim i na Krfu 1916-1918.

Kao zvanično glasilo države Srbije, novine su pratile, slijedile i tumačile politiku srpske vlade sve do završetka Prvog svjetskog rata i stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

Posljednji broj novina izašao je 15. februara 1919. godine (po novom kalendaru).

Srpskacafe

CATEGORIES
Share This