Na današnji dan Vuk Karadžić postao počasni građanin Zagreba

Na današnji dan Vuk Karadžić postao počasni građanin Zagreba

Zastupništvo grada Zagreba dodijelilo je 16. septembra 1861. godine reformatoru srpskog jezika Vuku Stefanoviću Karadžiću Povelju počasnog građanina, kojom su mu data “sva prava, sloboštine i koristi kao što svakom građaninu Zagreba po zakonu i starom narodnom običaju pripadaju”.

Koliki je bio Vukov uticaj na hrvatski jezik najbolje je objasnio Ivan Broz, čuveni književni istoričar i lingvista iz druge polovine 19. vijeka.

Hrvati su odlukom Sabora preuzeli Vukov model književnog jezika sa svim elementima, uključujući i akcenatski sistem.

Neki lingvisti dobili su zaduženje da urade “instrumente” tog jezika i udžbenike.

Godine 1892. Ivan Broz izdaje i štampa Hrvatski pravopis u čijem predgovoru navodi da bi se “sve to moglo nazvati i srpskim pravopisom”.

Hrvatski leksikograf Tomo Maretić 1899. godine izdaje “Gramatiku i stilistiku hrvatskog ili srpskog jezika”.

“Ono što je Ciceron za Latine, to je Vuk za nas!”, zapisao je Maretić.

Vuk je u Zagrebu imao ulicu više od jednog vijeka, ali je 1992. godine preimenovana, pošto je u tom periodu Hrvatska raskidala sve istorijske veze sa Srbijom i Srbima.

(Agencije)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS