Na današnji dan umro Johan Sebastijan Bah

Na današnji dan umro Johan Sebastijan Bah

Na današnji dan 1750. godine u Lajpcigu je umro jedan od najznačajnijih stvaralaca u istoriji muzike, nemački kompozitor Johan Sebastijan Bah.

Za života je više bio cijenjen kao orguljaš nego kao kompozitor i tek je Feliks Mendelson otkrio njegovu vrijednost izvodjenjem “Muke po Mateji”.

Bahov veliki opus, dijelom izgubljen, jer je poslije smrti pao u zaborav, je osnova razvitka muzičkih pravaca novijeg doba.

Komponovao je više od 300 kantata, fuga, oratorijuma, preludijuma, fantazija, tokata, orkestarskih svita, djela za orgulje, klavir, čembalo, violinu, violončelo, klavikord, flautu. Ovaj čuveni kompozitor je do vrhunca doveo barokni polifoni stil. Njegovo stvaralaštvo je sinteza dotadašnjih dostignuća u vokalnoj i instrumentalnoj muzici.

Sa 17 godina svirao je orgulje, klavir, violinu, violu, pjevao u horu i bio pomoćnik kantora. Radio je i kao orguljaš, dvorski i crkveni muzičar, dirigent i učitelj.

Ovaj kompozitor je jedan od najznačajnijih predstavnika univerzalnog humanizma u umjetnosti, a bavio se svim žanrovima muzike osim opere.

Duboko religiozan i konzervativan, u svom djelu je sjedinio muzičke tradicije protestantskih horova sa tradicijama južne njemačke, italijanske i francuske škole. Bah je rodjen u Eisenaku 1685. godine u jednoj od najuspješnijih muzičkih porodica u istoriji. Medjutim, rano je ostao siroče, sa devet godina, pa je za vrijeme školovanja živio kod starijeg brata, Johana Kristofera, takodje muzičara.

Bio je dva puta oženjen i u ta dva braka imao je dvadesetoro djece.

U kasnijem životu i nakon njegove smrti, Bahov ugled opada, pošto se smatralo da su njegova djela staromodna u poređenju sa nadolazećim klasičnim stilom.

Neke od njegovih poznatih duhovnih kompozicija su: Imao sam mnogo jada, Hristos je ležao u samrtnim mukama, Snažna tvrdjava je naš Bog, Misa u h molu, Božićnji oratorijum, Magnificat, Muka po Jovanu, Muka po Mateji.

CATEGORIES
Share This