Koga je Sava Vladislavić darovao ruskom caru?

Koga je Sava Vladislavić darovao ruskom caru?

Sava Vladislavić bio je grof, trgovac i diplomata, jedan od najuticajnijih Srba 18.vijeka.

Rođen je u staroj kneževskoj porodici u Jaseniku kod Gacka u Hercegovini, 1668.godine. Školovao se u Dubrovniku.
Počeo se baviti trgovinom, a u Carigradu se poprilično obogatio.

Najveću ulogu je odigrao u periodu kada je Austrija zaključila mir sa Portom u Carigradu, a uslovi tog mira bili su najveća tajna tadašnje Evrope.

Grof Sava je uspio da dođe do najpovjerljivijih informacija, te je preko Patrijarha Jerusalimskog stupio u kontakt sa Rusima. Sava Vladislavić dostavio je Petru Velikom sve detalje mirovnog sporazuma i zadobio njegovo povjerenje.

Car mu je bio zahvalan.Uzeo ga je u svoju diplomatsku službu, pa ga vratio u Carigrad sa novim zadacima. Kako bi se i on zahvalio caru, kupio je nekoliko crnih robova koje mu je poslao preko posrednika.

Taj poklon bio je caru posebno drag, a mnogo je zavolio jednog od robova, Ibrahima. Petar je Ibrahimu poklonio slobodu, bio mu kum na krštenju, i poslao na uglednu vojnu akademiju. Ibrahim je nakon krštenja promijenio ime u Avram, dodao srednje ime po kumu, Petrovič, a prezime po čuvenom afričkom vojskovođi Hanibalu – postao je Avram Petrovič Hanibal.

Hanibal je postao prijatelj sa carem, ali i sa Savom, kome je bio naročito zahvalan. Obojica su, za Petra Velikog, ali i careve poslije njega, obavljali izuzetno važne poslove.
Hanibal je imao šestoro djece, a 1799. godine mu se rodio praunuk Aleksandar Sergejevič Puškin.
Tako zahvaljujući grofu Savi, Rusi dobiše Puškina.


Avram Hanibal je ratovao od Turske do Španije,  dok je Sava svoj diplomatski zadatak obavljao i u dalekoj Kini. I svaki je na svoj način ušao u istoriju.
Spomenici grofu Vladislaviću, koji je značajno obilježio jednu istorijsku epohu, nalaze se u rodnom Gacku i u Herceg Novom.

Istokrs.com

CATEGORIES
Share This