Filip Višnjić – Homer srpske epske književnosti

Filip Višnjić – Homer srpske epske književnosti

Srpski guslar Filip Višnjić, najistaknutiji srpski pjesnik u prvoj polovini 19. vijeka, “Homer srpske epske književnosti”, umro je 29. decembra 1834. godine.

Slijep od osme godine, rano je počeo da uz gusle stvara prelijepe pjesme o borbama za oslobođenje od Turaka, krstareći balkanskim krajevima od Temišvara do Skadra, od Banjaluke do Smedereva.

Priključio se 1809. Prvom srpskom ustanku i postao “pjesnik bune”.

Poslije sloma ustanka 1813. prešao je u Srem i nastanio se u selu Grk, u kojem je ostao do smrti 1834.

U Sremu je 1815. upoznao Vuka Stefanovića Karadžića koji je zapisao mnoge njegove pjesme, uključujući “Početak bune na dahije”, “Boj na Mišaru”, “Knez Ivo Knežević”, “Smrt Marka Kraljevića”.

SRNA

CATEGORIES
Share This