Danas se obilježava Evropski dan jezika

Danas se obilježava Evropski dan jezika

Evropski dan jezika ustanovljen je tokom Evropske godine jezika 2001. godine i od tada se redovno obilježava u 47 država članica SE sa ciljem da podstakne oko 800 miliona Evropljana da nauče što više jezika.

Učenje jezika drugih ljudi je način da se bolje razumijemo i prevaziđemo naše kulturne razlike.

Izučavanje stranih jezika je zato potreba i pravo za sve!

U Evropi postoji više od 220 autohtonih jezika, što čini oko tri posto od ukupnog broja jezika na svijetu. U svijetu se govori 6 000 do 7 000 jezika, dok se na primjer na teritoriji Rusije, gdje živi 148 miliona stanovnika, govori daleko najveći broj jezika, od 130 do 200, u zavisnosti od kriterija.

U većini država u Evropi postoje i regionalni ili manjinski jezici, od kojih su neki dobili i status službenog jezika. Zbog priliva migranata i izbjeglica, Evropa je postala multilingvistička, pa se tako u samom Londonu govori oko 300 jezika.

Mnogi Evropljani govore samo jedan jezik, ali činjenica je i da najmanje jedna polovina svjetskog stanovništva govori dva ili više jezika.

Evropski dan jezika obilježava se širom Evrope nizom događaja, uključujući časove jezika za sve uzraste i sposobnosti, konferencije, kulturne manifestacije, dječije radionice, televizijske i radio emisije.

(istok)

CATEGORIES
Share This