Zora Vidović ponovo prekoračila zakonska ovlašćenja

Zora Vidović ponovo prekoračila zakonska ovlašćenja

Akti koje donosi i potpisuje ministrica finansija u Vladi Republike Srpske Zora Vidović, a koji su vezani za tržište igara na sreću, veoma su sporni, problematični i često se veoma lako osporavaju na sudovima.

Tako joj je Ustavni sud Republike Srpske poništio Pravilnik kojim se određuju troškove tehničkog pregleda aparata i terminala za igre na sreću jer je prekoračila svoja zakonska ovlašćenja.

Ustavni sud Republike Srpske nedavno je ocijenio kako Pravilnik o vršenju tehničkog pregleda uređaja i tehnologija za priređivanje igara na sreću nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o igrama na sreću, jer se ministarstvo nezakonito umiješalo u formiranje cijena.

“Osporenim članom određeni su iznosi troškova tehničkog pregleda terminala, tehnologija i uređaja koje snosi priređivač igara na sreću. Imajući u vidu da relevantna zakonska odredba, koja je poslužila kao pravni osnov za donošenje osporenog pravilnika, ne sadrži ovlašćenje za ovakvo normiranje,  Ustavni sud je ocijenio da je ministar finansija, kao donosilac akta, takvim normiranjem izašao iz propisanog zakonskog, a time i ustavnog okvira”, navodi se u odluci Ustavnog suda Republike Srpske po apelaciji Udruženja priređivača igara na sreću (UPIS) Republike Srpske.

Inače, u Pravilniku stoji kako priređivači tehnički pregled moraju da vrše prilikom stavljanja aparata u upotrebu, redovno, jednom godišnje i vanredno.

Tako se za video lutrijske terminale i samoposlužne automate plaćalo 30 maraka za pregled, te od 700 do 1.400 maraka za tehničke preglede tehnologija na kojima je zasnovan rad aparata.

Kod vanrednog tehničkog pregleda, po nalogu Republičke uprave za igre na sreću ili resornog ministartva, priređivači su morali plaćati i prevoz i dnevnice kontrolorima.

Licence za ove poslove u Srpskoj imaju samo tri firme i to “Mikroelektronika”, i “Respekt plus” iz Banjaluke,  te “Elektrounion” iz Istočnog Sarajeva.

Ovo je inače drugi slučaj u relativno kratkom periodu da se ministrica Vidović miješa tamo gdje ne bi trebala.

Tako je ona u aprilu prošle godine potpisala Pravilnik o tehničkim karakteristikama sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću, gdje je troškove ovog sistema pokušala da nametne priređivačima.

Oni su tu odluku takođe oborili pred Ustavnim sudom Republike Srpske koji je naveo kako je Vidovićeva prekoračila svoja ovlaštenja i povrijedila načela zakonitosti.

“Evidentno je da Ministarstvo, finansiranje nadzora, odnosno obavezu plaćanja troškova obezbjeđivanja RAS-a prebacuje na priređivače igara na sreću, što nesporno predstavlja duplo oporezivanje, s obzirom, da oni već plaćaju naknade, odnosno poreze za priređivanje igara na sreću”, navodi se u presudi.

Deset mjeseci kasnije, Vlada Republike Srpske je preuzela na sebe milionske troškove ovog sistema, kojeg je inače razvila kompanija “Prointer”, poznata po unosnim poslovima sa Vladom.

CAPITAL

CATEGORIES
Share This