Zašto je na snazi i stari i novi zakon o premjeru i katastru RS?

Zašto je na snazi i stari i novi zakon o premjeru i katastru RS?

Da li primjena novog Zakona ostavlja prostor za veći uticaj republičke vlasti, tamo gdje ga uopšte ne bi trebalo biti?

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru RS, objavljenog u Sl.glasniku RS broj 110/16, u članu 85b stav 1. tačka b. propisano je da se poljoprivredno zemljište upisuje kao svojina RS.

Poljoprivredno zemljište je do donošenja pomenutog Zakona bilo u svojini lokalne zajednice, pa je svaka opština odnosno lokalna zajednica bila dužna izvrsiti novi upis pomenutog zemljišta u korist Republike Srpske, umjesto lokalne zajednice.

Primjenjivanje zakona ne bi bio problem, da taj isti zakon svi podjednako poštuju. Dok neke lokalne zajednice primijenjuju stari Zakon, po kome su sve procedure vezane za koristenje poljoprivrednog zemljista mnogo jednostavnije i brže i prihvatljivije za samu lokalnu zajednicu odnosno njeno stanovnistvo,  drugim lokalnim zajednicama je naređeno da moraju postovati novi Zakon, koji donosi mnogo komplikovaniju  i dugotrajniju proceduru, ali i veću ulogu i uticaj republičke vlasti.

Da li je opet riječ o diskriminaciji pojedinih lokalnih zajednica, odnosno o pojavi koja je toliko česta kada se ne poklapa lokalna i republička vlast?

Ako uzmemo slučaj u opštini Bileća, odgovor na prethodno pitanje je pozitivan.

Naime, na adresu opštine Bileća je stigao zahtjev u kome se traži da nadležni organi izvrše novi upis određenog poljoprivrednog zemljišta u korist Republike Srpske umjesto Opštine Bileća, pa je samim tim logično da će sve procedure vezane za upotrebu pomenutog zemljista biti  realizovane uz uticaj republičke vlasti, sto naravno ne ide u korist Opstini Bileca ni njenim stanovnicima, ali ide u korist vlasti RS, jer su na pomolu projekti preko kojih se primjenom pomenutog Zakona moze „oprati” mnogo više novca.

ISTOK

CATEGORIES
Share This