Šta su sve otkrili revizori u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH

Šta su sve otkrili revizori u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH

Zapošljavanje osoba na određeno vrijeme bez prethodno objavljenog javnog konkursa, te angažovanje osoba po osnovu ugovora o djelu za poslove koji se već nalaze u opisu poslova radnih mjesta u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH – samo su neke od nepravilnosti na koje su upozorili revizori u izvještaju za prošlu godinu.

Iako je Kancelarija za reviziju institucija BiH dala pozitivno mišljenje Agenciji za lijekove BiH, revizori su u izvještaju o obavljenoj reviziji za 2021. godinu dali ukupno šest preporuka rukovodstvu ove agencije.

Sve preporuke su date zbog utvrđenih neusklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Preporuke

Od ukupnog broja datih preporuka, tri preporuke se odnose na nedostatke i slabosti identifikovane i u prethodnim izvještajima, odnosno, kako navode revizori, nije bilo značajnijih promjena u cilju njihovog otklanjanja.

Riječ je o zapošljavanju i statusu angažovanih osoba, te o javnim nabavkama.

Kancelarija je Agenciji skrenula pažnju na to da nije donesen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u skladu sa važećim odlukama Savjeta ministara BiH.

Pažnju su skrenuli i na to da je Agencija i u 2021. godini nastavila da angažuje osobe na određeno vrijeme bez provođenja konkursa, što nije u skladu sa Zakonom o radu u institucijama BiH.

– Tokom godine tri lica su angažovana na određeno vrijeme bez provođenja konkursne procedure. Radi se o poslovima referenta specijaliste za informatičke poslove, referenta specijaliste za klinička ispitivanja i tehničkog sekretara direktora. Ugovori o radu s navedenim osobama su zaključivani na period od dva odnosno tri mjeseca uz povremene prekide između angažmana od minimalno pet dana – stoji u izvještaju revizora.

Dodaje se da Zakon o radu u institucijama BiH predviđa da poslodavac može bez provođenja konkursa primiti u radni odnos zaposlenika na određeno vrijeme, ali da se revizori nisu uvjerili da je zapošljavanje na određeno vrijeme izvršeno zbog hitnosti i nepredviđenog povećanja posla s obzirom na to da se angažovanje osoba obavlja već duži vremenski period.

– Smatramo da zapošljavanje putem ugovora o radu na određeno vrijeme bez provedene konkursne procedure predstavlja netransparentan način zapošljavanja. Angažovanje osoba na određeno vrijeme na navedeni način Agencija obrazlaže potrebom posla, te ograničenjima u zapošljavanju koje je nametnuo Savjet ministara BiH – navodi se u izvještaju revizora.

Savjet ministara ignoriše Agenciju

Dodaje se da je Agencija u aprilu 2021. godine, uz sva potrebna mišljenja, uputila Savjetu ministara BiH zahtjev za zanavljanje četiri radna mjesta, te je u martu 2022. godine, nakon pribavljenih mišljenja nadležnih institucija, takođe, upućen novi zahtjev za zanavljanje 10 radnih mjesta.

Savjet ministara BiH, međutim, nije odgovorio na zahtjeve Agencije.

Još jednu nepravilnost na koju su ukazali revizori jesu ugovori o djelu, koji su i u 2021. godini zaključivani za redovne i sistematizovane poslove.

Revizori upozoravaju da Agencija treba angažman na osnovu ugovora o djelu koristiti isključivo za poslove koji nisu predviđeni sistematizacijom radnih mjesta u Agenciji.

– Agencija je tokom prošle godine angažovala ukupno sedam osoba po osnovu ugovora o djelu, od kojih je jedna osoba angažovana u kontinuitetu tokom cijele godine. Radi se o poslovima održavanja čistoće u kontrolnom laboratoriju, za koje je isplaćena naknada u ukupnom iznosu 8.739 КM. Ostali povremeni angažmani putem ugovora o djelu se odnose na poslove ispitivanja i kontrole lijekova, operativno-tehničke poslove i poslove obuke zaposlenih za koje je isplaćeno ukupno 12.157 КM – navodi se u izvještaju.

Ističe se da su neto naknade za rad po osnovu ugovora o djelu isplaćivane u iznosima od 200 do 1.600 КM.

Ugovori o djelu za sistematizovana mjesta

U izvještaju se navodi da je jedna osoba koja je bila angažovana po ovom osnovu nakon javnog oglasa primljena na mjesto državnog službenika, dok je jedna angažovana kao zaposlenik po osnovu ugovora o radu bez provođenja javnog konkursa.

Putem ugovora o djelu, u Agenciji su na dan 31. decembar 2021. godine bile angažovane ukupno tri osobe. Revizori upozoravaju da poslovi za čije obavljanje su angažovane osobe na osnovu ugovora o djelu su sistematizovani i redovni poslovi iz nadležnosti Agencije.

– Agencija obrazlaže ovakav način angažovanja lica potrebom posla iz nadležnosti Agencije, kao i neodobrenog dodatnog zapošljavanja od strane nadležnih institucija kao što je već navedeno – navode revizori.

Ističu da su postupcima revizije konstatovali da određeni broj osoba, pored poslova radnog mjesta na koja su raspoređeni rješenjem o rasporedu, po nalogu direktora obavlja i druge poslove (npr. referent specijalista za informatičke poslove obavlja poslove materijalnog knjigovodstva, tehnički sekretar direktora obavlja poslove u vezi javnih nabavki, pravne poslove i slično), dijelom zbog ograničenog zapošljavanja od strane Savjeta ministara BiH, a dijelom zbog nedostataka važećeg Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji kojim određeni poslovi nisu sistematizovani na adekvatan način, a neophodni su za funkcionisanje Agencije.

Još nije usvojena lista esencijalnih lijekova

Revizori upozoravaju da i pored više urgencija za davanje mišljenja, koje je Agencija za lijekove upućivala Ministarstvu finansija i trezora BiH i Savjetu ministara BiH o važnosti donošenja Odluke o listi esencijalnih lijekova u BiH, ona još uvijek nije donesena.

U toku je procedura davanja mišljenja nadležnih institucija na Prijedlog liste esencijalnih lijekova koje je Agencija sačinila krajem 2021. godine.

– Usvajanje liste esencijalnih lijekova, pored zakonske obaveze, ima i veliku važnost za cjelokupan zdravstveni i socijalni sistem u BiH. Posljedica neusvajanja navedenog akta je nejednaka dostupnost građanima BiH minimuma lijekova koji se propisuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i minimum lijekova u bolničko zdravstvenoj zaštiti – navodi se u izvještaju revizora.

Srpskainfo

CATEGORIES
Share This